Delilleri Karartma Şüphesi

Delilleri Karartma Şüphesi

Delilleri karartma şüphesi ne demektir ve hangi durumlarda bu şüphe geçerli olur? Deliller, her dava için gerekli olan unsurlardandır. Her davanın içerisinde, hâkime sunulması gereken deliller vardır. Olayın açıklığa kavuşmasındaki en büyük unsurlardan birisidir.

Türk Ceza Kanunları maddesinde yer alan bu konu, özellikle ceza davalarında geçerli olan bir durumdur. Ayrıca ceza davaları içerisinde geçen bu konu hakkında, tutuklama kararı ve tutukluluğun devamı kararı da verilmektedir. Delillerin yok edilmesi, değiştirilmesi veya gizlenmesi, sahte delil hazırlanması gibi davranışlar delillerin karartılması için şüphe oluşturur. Somut olayla ilgisi olmayan veya delil olarak kullanılması söz konusu olmayan hususlara yönelik etkileme girişimi delilleri karartma şüphesi kapsamında değerlendirilemez.

Kaçma Şüphesi

Kaçma şüphesi, tutuklama nedenleri içerisinde yer alan bir etkendir. Kaçma şüphesinin varlığından söz edebilmek için yalın bir şüphe yeterli olmayıp, bunun somut birtakım olgulara dayanması gerekir. Kaçma şüphesi değerlendirilirken, somut olayın bütün özellikleri değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede özellikle, şüpheli veya sanığa isnat edilen suçun türü; şüpheli veya sanığın kişiliği, yaşam şartları, suç isnadından önceki yaşamı ve isnat edilen suçun işlenmesinden sonraki davranışları göz önünde bulundurulmalıdır.

Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması bir tutuklama nedenidir. Kaçma şüphesinden kasıt, şüpheli veya sanığın yurt içinde bir yerde saklanması, bulunamayacağı bir yere gitmesi ya da yurt dışına kaçma şüphesi olmaktadır.

Delilleri karartma şüphesi başlıklı makalemizin son kısmında, tutukluluğa itirazdan bahsedeceğiz.

Tutukluluğa İtiraz Edilmesi

Tutukluluğa itiraz edilmesi, yapılabilecek hukuki bir yol olmaktadır. Genel olarak, her türlü hâkim kararına itiraz, mahkeme kararlarına karşı ise istinaf yoluna başvurulabilir. Cumhuriyet savcısının tutuklama talebi reddedildiğinde, şüpheli veya sanık derhal serbest bırakılır. Ret kararını veren hâkim veya mahkeme Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edilebilir.

Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklama isteminin reddine dair kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme itirazı yerinde görmezse, en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie kararını gönderir. Mercinin itiraz üzerine verdiği karar kural olarak kesindir. Ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı da itiraz yoluna gidilebilir.

Delilleri karartma şüphesi ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

2

Related Posts

Yorum Gönder