Denetimli Serbestlik Şartları

Denetimli serbestlik şartları, kanun koyucu tarafından belirlenir. Hükümlü, belirlenen ölçütlere uyum sağlayan etkenlere sahipse bu haktan faydalanabilir. Kanunen belirlenen denetimli serbestlik halinin şartları şu şekildedir;

 • Denetimli serbestlikten faydalanmak için dilekçe verilmelidir
 • Hükümlünün iyi hal kurallarına uyum sağlamış olması gerekir
 • Hükümlünün belirlenen tedbirlere uyum sağlaması gerekir
 • Hükümlünün koşullu salıverilmesine 1 yıl ya da daha az süre kalmalıdır
 • Hükümlü açık cezaevine geçmeyi hak etmiş olmalıdır

Ayrıca belirtmek isteriz ki; bazı koşulların oluşmasıyla birlikte denetimli serbestlikteki şart süresi 1 yıldan fazla kalsa bile geçerli olabilir. 0-6 yaş arasında çocuğu olan hükümlüler için bu süre 2 yıla kadar uzatılmaktadır. Ağır hastalık, yaşlılık vb. durumlardan dolayı tek başına hayatını idame ettiremeyen kişiler içinde bu süre 3 yıla kadar uzatılmaktadır.

Hükümlünün İyi Halli Olması

Denetimli serbestlik şartları arasında yer alan uygunluk maddelerinden biri de, iyi hal kurallarına uyum sağlamadır. Peki, bu madde içeriğinin kapsamı hangi unsurlardan oluşur? Bu sorunun yanıtını maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Ceza infaz kurumu kurallarına uyum sağlanması
 • Hakların iyi niyetle kullanılması
 • Yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İyileştirme programlarında etkili sonuç alınması
 • Toplum kurallarına uyum sağlama belirtilerinin eksiksiz olması
 • Yeniden suç işleme eğilimden uzak durulması
 • Zarar verme riskinin olmaması
 • Okuma alışkanlıkları, katılmış olunan programlar
 • Ceza infaz kurumu görevlileriyle oluşturulan sağlıklı ilişkiler
 • Hükümlülerle kurulan olumlu ilişkiler
 • Ceza infaz kurumu tarafından verilen ödüller
 • Diğer iyi hal davranışları

Denetimli Serbestlik Dilekçesi

Denetimli serbestlik şartları arasında yer alan en önemli unsurlardan biri de, denetimli serbestlik başvuru dilekçesidir. Denetimli serbestlik kararı re’sen verilen kararlardan değildir. Bu sebeple de hakkın kullanılması için talepte bulunulmalıdır.

Hükümlü, tüm denetimli serbestlik kurallarına uygun şekilde yaşamışsa dilekçe eşliğinde bu talebini beyan etmelidir. Dilekçe hükümlü tarafından düzenlenebileceği gibi avukat tarafından da dilekçe düzenlemesi yapılabilir. Burada önemli olan talebin oluşturulmasıdır.

Denetimli serbestlik talebi iletildikten sonra, kısa süre içinde talep sonuçlandırılır. İnfaz hâkimliği kendilerine iletilen dilekçeyi inceler, sonrasında da hükümlünün diğer etkenlerini değerlendirir. Bütün bu değerlendirme sonrasında kararını belirler.

Denetimli serbestlik şartları ve ceza hukuku davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder