Devletin Mirasçılık Özellikleri

Devletin Mirasçılık Özellikleri

Devletin mirasçılık özellikleri ne demektir? Devlet, kişilerin miraslarından hak alabilir mi? Devlet, miras bırakanın hiçbir yasal ya da atanmış mirasçısının bulunmadığı durumlarda terekeye mirasçı sıfatıyla el koyar. BU bakımdan önce, miras bırakanın hiçbir yasal mirasçısının bulunmadığının tespiti gerekir. Bunun için, ölenin son yerleşim yeri sulh mahkemesi, MK 594’e göre bir ay arayla iki kere ilan verip, son ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ilgililerin başvurmasını ister.

Mahkeme tarafından verilen, 1 yıllık süre içerisinde hiçbir mirasçı ortaya çıkmazsa, tereke mirasçı sıfatıyla Devlete teslim edilir. Ancak Devlet, mirasçılık sıfatını bu bir yıllık sürenin sonunda değil, ölüm anında kazanır. Devletin mirasçılık özellikleri kapsamına göre, sürenin geçmesinden sonra ortaya çıkan mirasçıların, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı vardır.

Vasiyetname Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar

Vasiyetname yapılabilmesi için gerekli şartlar, Miras Hukuku kapsamında yer alan maddeler tarafından açıkça belirtilmiştir. Bu maddelerden yola çıkarak belirtmek gerekirse; Vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Ayırt etme gücü, kişinin yaptığı hukuki işlemin sebep ve sonuçlarını anlayabilecek durumda olmasını ifade etmektedir. Bunu vasiyetnamelere uygulayacak olursak, kişi vasiyetname yapmanın sebep ve sonuçlarını anlayabilecek durumdaysa, bu konuda ayırt etme gücüne sahip olmaktadır. Ayırt etme gücü, vasiyetnamenin yapıldığı dönemde olması gereken bir faktördür. Daha önce ya da daha sonra bulunmaması geçerli bir unsur değildir.

Devletin mirasçılık özellikleri başlıklı makalemizin son kısmında, miras sözleşmesinden bahsedeceğiz.

Miras Sözleşmesi Yapma Koşulları Nelerdir?

Miras sözleşmesi yapma koşulları nelerdir? Miras sözleşmesi yapabilmek için, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekmektedir. Miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunma, mutlak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmasına rağmen, kanun koyucunun vasiyetnamelerden farklı olarak, tam fiil ehliyetine sahip olmayı aramasının sebebi, miras sözleşmelerinin bağlayıcı olmasıdır. Başka bir ifadeyle, miras sözleşmesinden ancak kanunda belirtilen hallerde, bir taraflı olarak vazgeçme imkânı bulunduğu için, burada tam fiil ehliyeti aranmamıştır. Bu bakımdan tam fiil ehliyetine sahip bulunmayanlar yasal temsilcileri aracılığıyla bile miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunamazlar.

Devletin mirasçılık özellikleri ve diğer miras davası konularınız hakkında, detaylı görüşme yapmak için Avcılar Avukat ile iletişime geçerek, danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Resmi Vasiyetname makalemizi inceleyebilirsiniz.

1

Related Posts

Yorum Gönder