Duygusal Şiddetle Evlilik Birliğinin Sarsılması

Duygusal Şiddetle Evlilik Birliğinin Sarsılması

Duygusal şiddetle evlilik birliğinin sarsılması durumu evlilik birliğinin temelinden sarsılması kavramının bir bölümü olmaktadır. Bu doğrultuda ilerleyecek olursak; taraflardan birinin diğerine yaşatmış olduğu duygusal şiddet sebebi ile evlilik çekilmez bir hal alırsa boşanma istemi gerçekleşir diyebiliriz.

Duygusal şiddet, duyguların ve duygusal istemlerin gerçekleştirilmemesi ve hatta bu durum içerisinde karşı tarafa zedeleyici davranışlarda bulunmaktır. Bu duruma daha net bir açıklık getirmek için örneklendirmek gerekirse; sevgi, destek ve şefkat gibi duygusal ihtiyaçların ihmal edilmesini, eşi arkadaşları ve aile üyeleri arasında devamlı aşağılamayı ve küçük düşürücü hareketlerde bulunmayı, sürekli eleştirmeyi, aşırı kıskanç davranışlarda bulunmayı, reddetme gibi fiillerin yer aldığı duygusal şiddet içeren davranışları sıralayabiliriz.

Duygusal şiddet duyguların istismar edilerek yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. İstatistik incelemelere baktığımız zaman duygusal sorunlarla ortak hayatın sarsılması günümüzde birçok evlilikte yaşanılan bir durum olmaktadır. Tarafların yaşamış oldukları maddi sıkıntılar veya diğer çevresel etkenler bu durumu yaşamalarını tetikleyen bir özellik olmaktadır.

Duygusal şiddet kavramı Türk Medeni Kanunu madde 185 f. III hükmünde yer almaktadır. Ayrıca duygusal şiddet kavramı içerisinde yer alan durumlar 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yer alan şiddete konu oluşturmaktadır.

Duygusal şiddetle evlilik birliğinin sarsılması kavramı geniş bir alandan oluşmaktadır ve birçok unsuru belirtmektedir. Makalemize devam ederken kişilerin duygusal olarak yıpratılmasına ve evlilik birliğinin çekilmez bir hal almasına sebep olan davranışları belirteceğiz.

Duygusal Şiddet Kapsamı

Duygusal şiddet kapsamı konusu içerisinde yer alan durumları maddeler halinde belirtecek olursak;

  • Küçültücü davranmak
  • Suçlayıcı davranmak
  • Hakaret edici davranmak
  • Sevgisiz davranmak
  • Baskıcı davranmak
  • İlgisiz davranmak
  • Dışlayıcı davranmak
  • Güven sarsıcı davranmak diyebiliriz.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz maddeler duygusal şiddet nedeniyle ortak hayatın çekilmez hale gelmesi konusu hakkında sadece konu başlıkları olmaktadır. Belirttiğimiz konu başlıklarının içeriği hakkında bilgi edinmek için internet sitemizde yer alan diğer makalelere göz atabilirsiniz.

Duygusal şiddetle evlilik birliğinin sarsılması ve diğer boşanma davası sebepleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için iletişim bölümündeki bilgilerden yararlanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder