El Yazılı Vasiyetname

El yazılı vasiyetname, Türk medeni kanunu madde 538 içeriğinde yer almaktadır. Miras bırakanın kendi malları üzerinde bazı tasarruf hakları vardır. Miras bırakan, diğer mirasçıların haksızlığa uğramasını engelleyecek şekilde vasiyetname düzenlemesi yapabilir.

El yazılı vasiyetnamenin düzenlenebilmesi için kanunen belirlenen bazı şartlar şöyledir;

 • Miras bırakan kendi hür iradesiyle bu düzenlemeyi yapmalıdır
 • Vasiyetname, miras bırakanın son isteklerine uygun şekilde yapılmalıdır
 • Miras bırakanın akıl sağlığı yerinde olmalıdır
 • Vasiyetname düzenleneceği gün sağlık raporu alınmalıdır
 • Miras bırakan okur-yazar olmalıdır
 • Miras bırakan vasiyetnameyi kendi el yazısı ile yazmalıdır, dijital yazılar kabul edilmez
 • Miras bırakan vasiyetnameyi kendisi imzalamalıdır, dijital imzalar kabul edilmez
 • Tarih doğru şekilde vasiyetnamede belirtilmelidir
 • Görme engeli olan kişiler bu vasiyetname türünü düzenleyemez, bu kişiler resmi vasiyetname düzenlemesi yapabilir

El Yazılı Vasiyetname Örneği

El yazılı vasiyetnamenin düzenlemesinde en temel unsur, miras bırakanın bu düzenlemeyi yapmasıdır. Miras bırakan vasiyetnameyi Noterde tasdikleyip muhafaza edebileceği gibi sulh hukuk mahkemesinde de vasiyetini onaylatabilir.

Vasiyetname düzenlemesi yapılırken;

 • Miras bırakanın T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik bilgileri
 • Miras bırakanın ikametgâh adresi
 • Hangi malların kime bırakıldığı
 • Miras bırakılan kişilerin kimlik bilgileri
 • Vasiyetnameye şahitlik eden kişilerin kimlik ve ikamet bilgileri
 • Tarih
 • İmza bilgileri miras bırakanın el yazısı ile vasiyetnamede yer almalıdır

Sıklıkla karşılaşılan bir soru “vasiyetnameyi başka biri yazsa ve miras bırakan imzalasa ne olur” şeklindedir. Böyle olan durumlarda vasiyetname kesinlikle geçersiz olur ve miras, miras kanunları hükümlerine göre dağıtılır.

El Yazılı Vasiyetname Bozulur mu

Vasiyetname düzenlemeleri oldukça dikkat ve bilgi isteyen bir konudur. Miras bırakanın malları üzerinde tasarruf hakkı tabi vardır. Fakat bu tasarrufun yanı sıra kanunen bütün mirasçılarında hakları vardır.

Hem miras bırakanın istekleri hem de mirasçıların hakları korunarak ve uygunluk ölçütlerine uyum sağlanarak vasiyetname düzenlenmesi gerekir. Vasiyetname içeriğinde mirasçıların mağdur olmasını sağlayacak etkenler varsa ya da vasiyetname kurallara uygun şekilde düzenlenmemişse, vasiyetin iptali talep edilebilir.

Vasiyetname düzenlemesini miras bırakan kendisi yapabileceği gibi konu hakkında avukat desteği de alabilir. Vasiyetnamenin her koşuldan geçerli olabilmesi için avukat desteği ve bilgisi oldukça önemlidir.

El yazılı vasiyetname düzenlemesi ve vasiyetnamenin iptali davası hakkında detaylı görüşme yapmak için hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder