AİLE VE BOŞANMA AVUKATI

Boşanma davası, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda 161. Ve 166. Maddeler arasında düzenlenmiştir. Boşanma davası, evlilik birliğinin eşlerden biri için çekilmez hale gelmesi neticesinde, davacı eş tarafından diğer eşe karşı açılır. Boşanma davası yalnızca boşanma istemiyle açılabileceği gibi velayet, nafaka ve tazminat istemleri de boşanma davası ile birlikte sonuca bağlanır.

Esenyurt Boşanma Avukatı

Boşanma davaları usul olarak ikiye ayrılmaktadır:

Anlaşmalı Boşanma Davası; en az 1 yıl sürmüş olan evliliklerde söz konusu olabilmektedir. Kanunen tam 1 yıl sürmemiş olan evliliklerde eşler anlaşmalı boşanma davası açamazlar. Eşlerin hem boşanma kararında hem de boşanmanın ferileri olan velayet, nafaka, tazminat ve evlilik birliğinde edinilen malların eşler arasında paylaşılması hususunda anlaşmaları neticesinde düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulacaktır. Sunulan anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme hakimi tarafından incelenir ve uygun bulunursa tarafların tek duruşmada boşanmış olacaklardır.

Ancak anlaşmalı boşanma davalarında bilinmesi gereken bir ayrıntı vardır. Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen ve bu anlamda da bir protokol düzenleyip aile mahkemesine başvuran taraflar, duruşmada mutlaka hazır olarak bulunmak zorundadırlar. Zira hakim söz konusu protokolün tarafların özgür iradeleri ile imzalayıp imzalamadıklarını ve tarafların boşanma konusundaki iradelerini kendisi kontrol etmek zorundadır.

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen ve duruşmaya gelmeyen taraflar, mahkemeye bir anlaşmalı boşanma protokolü sunmuş olsalar dahi boşanamazlar.

Çekişmeli Boşanma Davası; Eşlerden birinin boşanmak istemesi ya da her iki eşin de boşanmak istemesi ancak boşanmasının ferileri olan velayet, nafaka vb. hususlarda uzlaşamamaları durumunda açılacak olan boşanma davası, çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılmaktadır. Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası ile kıyaslandığında daha uzun ve karmaşık bir süreci ifade etmektedir. Esenyurt avukat

Boşanma Avukatı Av. Merve ARI

Boşanma davalarında tarafların avukat tutmak gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak dava sürecinin sağlıklı yürütülmesi, kanunda yer alan kesin sürelerde işlem yapılabilmesi, hak ve menfaat kaybına uğranmaması için kişilerin avukat tutmaları çok önemlidir. Zira alanında uzman bir boşanma avukatı, boşanmak isteyen kişiyi dinleyerek, evlilikteki boşanma sebeplerini ve delilleri itinayla tespit etmelidir.

Bu anlamda Esenyurt Boşanma Avukatları arasında yer alan Av. Merve ARI güncel Yargıtay kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararları ışığında, müvekkillerini dinlemekte, analiz yapmakta ve açmış olduğu boşanma davalarının sürecini itinayla ve özveri ile takip etmektedir.

Esenyurt’ta boşanma avukatı arayan kişiler, mail ya da telefon vasıtası ile Av. Merve ARI ile iletişim kurabilmekte ve davalarının çözümünde uzmanından yardım alabilmektedirler.

7

Yorumlar (1)

Merhaba,
Eşimin sosyal medya üzerindeki yazismalarindan beni aldattığını ogrendim ancak sildigi icin bu yazismalar elimde yok. Bir haftalik bebegimiz var, dava açsam bebegimin velayetini alabilir miyim?

Yorum Gönder