FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Uluslar arası ticaret hacmi dünyada son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu bağlamda, fikri mülkiyet hukuku, şirketlerin fikri haklarının korunmasında büyük öneme sahiptir. Ancak, uygulamada bu korumanın etkin şekilde sağlanabilmesi, hukuki iş takibinin yetkin avukat ve patent-marka uzmanları aracılığıyla gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Arı Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Merve Arı, Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı olarak da görev yapmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı

Türk vatandaşları ve uluslar arası sözleşmeler gereği yabancılar marka tescili için başvuruda bulunma imkânına sahiptir. Ortak markanın tescili için ortak marka sahipleri birlikte hareket etmelidir (MarKHK.56). Başvuru ve tescil işlemlerini yürütebilmek için marka vekili tutma zorunluluğu yoktur. Yabancılar Türkiye’deki tescil işlemlerini ancak marka vekilleri ile gerçekleştirebilir. Türkler de yabancı ofislerdeki işlemleri vekil aracılığı ile yapmak zorundadır.

(MarKHK.33) Başvuru TPE’ye yapılacaktır. TPE, başvurunun şekli yönünden hiçbir eksikliği olmadığına karar verirse, esasa ilişkin incelemeye geçer. Bu incelemede, talep edilen mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı itibariyle, mutlak red işlemi uygulanmasının gerekli olup olmadığını araştırır. Başvuru, mutlak red nedeni içeren mal veya himetler içeriyorsa, uygun görülmeyen mallar veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı itibariyle reddedilir.

Fikri Mülkiyet Hukuku, kendine özel bazı kuralları içeren bir alan olduğundan dolayı genel hukuk bilgisinin yanında bu alandaki özel bilgilerin de bilinmesi gereklidir. Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı olarak geniş bir bilgi dağarcığına sahip olan Av. Merve Arı müvekkillerine bu konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Avukat

Uluslar arası sözleşmelerin de normalden fazla şekilde bu alana dahil olması sonucunda Fikri Mülkiyet Hukuku tamamen uzmanlık gerektiren özel ve kendi içerisinde bölümlere ayrılabilen bölümlerden olmuştur. Bu sebeple dava öncesi ve dava süreci içerisinde haklarınızın neler olduğunu öğrenmek için Esenyurt Avukat, Arı Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Merve Arı’ya ulaşabilirsiniz.

Marka tescil başvurusunun yayınlanması, TPE’nin mutlak red nedenleri yönünden nihai kararını verdiği anlamına gelmez. Zirâ, başvurunun yayınlanmasından sonra, üçüncü kişilerin TPE’ye görüş bildirmesi veya ilgili kişilerin itirazda bulunması üzerine TPE’nin kararını tekrar gözden geçirmesi ve başvuruyu reddetmesi mümkündür. Bu durumda, başvurunun reddedildiğine ilişkin karar da ayrıca yayınlanır (MarKHK 33).

Avukat olarak danışanlarımıza ve müvekkillerimize haklarının neler olduğu konusunda detaylı bilgiler vermekteyiz.

0

Yorum Gönder