Eser Ve Eserin Korunması

Eser Ve Eserin Korunması

Eser ve eserin korunması kapsamı, Fikri Mülkiyet Hukuku içerisinde yer almaktadır. Bu hukuk alanı içerisinde yapılan kanun maddelerinin amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların mali ve manevi haklarını korumaktır. Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak ya da diğer yollarla dağıtma hakkı sadece eser sahibine aittir.

Eserin veya çoğaltılmış nüshaların kiralanması veya ödünç verilmesi şeklinde yayımı, eser sahibinin çoğaltma hakkına zarar verecek şekilde, eserin yaygın kopyalanmasına yol açamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir.

Eser ve eserin korunması ile ilgili olan kanunlar hakkında daha açıklayıcı bilgi vermek için, makalemizin devamında bu terimleri belirteceğiz.

Fikri Mülkiyet Hukuku Terimleri

Fikri mülkiyet hukuku terimleri hakkında birkaç temel unsur belirtecek olursak;

Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir.

Eser sahibi: Eseri meydana getiren kişidir.

İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsulleridir.

Derleme eser: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eser.

Eserin korunması, tasarlanan Kanun maddeleri gereğince yapılmaktadır.

Eser Sahibinin Hakları

Eser sahibinin hakları, 4630/34 maddesinde beyan edilmiştir. Bu maddeden yola çıkarak birkaç unsur belirtecek olursak;

  • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu bir uluslar arası antlaşma hükümlerine göre korunan icracı sanatçılara, yapımcılara ve radyo-televizyon kuruluşlarına da uygulanır
  • İcracı sanatçıların hakları, icranın ilk tespitinin yapıldığı tarihten başlayarak, yetmiş yıl devam eder. İcra tespit edilmemiş ise bu süre icranın ilk aleniyet kazanmasıyla başlar
  • Yapımcıların hakları, ilk tespitin yapıldığı tarihten başlayarak yetmiş yıl devam eder
  • Radyo-televizyon kuruluşlarının hakları, programın ilk yayınlandığı tarihten başlayarak yetmiş yıl devam eder

Eser ve eserin korunması konusu hakkında ve diğer Fikri Mülkiyet Hukuku konuları hakkında, danışmanlık görüşmesi taleplerinizde, internet sayfamızda yer alan iletim bilgilerinden faydalanarak Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

İstihkak Davası Nedir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımıza bakınız.

0

Yorum Gönder