Etkilerine Göre Boşanma Sebepleri

Etkilerine Göre Boşanma Sebepleri

Etkilerine göre boşanma sebepleri kaç bölüm halinde incelenebilir ve özellikleri nelerdir? Bu ve benzeri olan sorularınızın yanıtını, makalemizin içeriğinde bulabilirsiniz. Boşanma ve Kanunda geçeli olan sebepleri hakkında farklı makale seçenekleri için, internet sayfamızı inceleyebilirsiniz. Bu boşanma grubunu ikiye ayırabiliriz. Bunlar; Mutlak boşanma sebepleri ve nisbi boşanma sebepleri olmaktadır.

Mutlak boşanma sebepleri: Bir etken, evlilik üzerindeki etkisine bakılmaksızın boşanma hakkını oluşturuyorsa geçerli olan bir durumdur. Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk, anlaşmalı boşanma ve eylemli ayrılık sebebiyle boşanma bu grupta yer almaktadır.

Nisbi boşanma sebepleri: Kanun içerisinde boşanma sebebi olarak gösterilen durumun açılmış davada ispat edilmemiş olması boşanma kararı verilebilmesi için yeterlilik oluşturmuyorsa nisbi boşanma sebebinden söz edilir. Etkilerine göre boşanma sebepleri içerisinde yer alan bu gruba dâhil olan unsurlar; suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması oldukça geniş bir kapsam olmaktadır. Yargıtay kararlarından yola çıkarak bu duruma örnek oluşturabilecek maddeleri belirtecek olursak;

 • Kumar oynamak
 • Kocanın yüzünü tırmalamak
 • Cinsel uyum ve doyumun kurulamaması
 • Eşini ahlaksızlıkla suçlamak
 • Cinsel ilişkiden kaçınma
 • Güven duygusunu sarsan davranışlarda bulunma
 • Eşini sevmediğini söylemek
 • Ev işlerini yapmaktan kaçınma
 • Hakarette bulunma
 • Sarhoşluk
 • Aile içi şiddet
 • Cumhuriyet karşıtı davranışlarda bulunma
 • Kayınvalide ve kayınpederin, eşine kötü davranmasına engel olmama
 • İntihara teşebbüs
 • Aşırı kıskançlık
 • Aşırı borçlanma
 • Evlilik sırlarını başkalarına anlatmak
 • Eşinin erkek olmadığını söyleyerek, kocasını başkaları huzurunda aşağılamak
 • Eşini ameliyat olan annesine yollamamak
 • Tehdit
 • Karşılıklı ağır hakaret
 • Eşi sosyal ortamdan soyutlama
 • Eşin altını ıslatması ve tedavi olmaması
 • Hasta olan eşine açıkça ona bakamayacağını beyan etme
 • Eşin daha önceki olan evliliğinden olan çocuğuna kötü davranma

Yukarıda belirttiğimiz vb. olan durumlar Yargıtay tarafından da evlilik birliğinin sarsılması olarak kabul görüp, geçerli boşanma nedeni olmuştur.
Etkilerine göre boşanma sebepleri ve boşanma davalarına dair diğer bilgiler için, danışmanlık ve avukatlık hizmeti alma taleplerinizde, Avcılar Avukat ile iletişim bilgilerinden faydalanarak randevu oluşturabilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Hayata Kast Nedeniyle Boşanma konusunu inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder