Evliliğin İptali Davası

Evliliğin İptali Davası

Evliliğin iptali davası nedir, hangi koşullarda bu dava açılabilir ve bu davanın sonuçları nelerdir gibi sorularınızın yanıtını, bilgilendirme amaçlı hazırlanan makalemizde bulabilirsiniz. Evliliğin iptali konusu 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda 145-160 maddeleri arasında yer almaktadır.

Evliliğin iptal olması ve boşanma birbirinden farklı olan uygulamalardır. İki vakıa arasındaki farkı belirtecek olursak; Boşanma ile birlikte ortak hayat yolları ayrılır fakat kişilerin kütük bilgilerinde yaşanılan evlilik bilgileri yer alır. Evliliğin iptalinde ise, resmi evraklarda bu eylem yaşanmamış sayılır. Tabi burada esas alınması geren durum yaşanılan evliliğin, iptale uygun olup olmadığıdır.

Evliliğin iptali davası, evliliğin geçersiz olacağı durumlarda veya kişiye uygulanan farklı eylemlerde; Cumhuriyet Savcısı, ilgililer ve eşler tarafından açabilir. İsteğe bağlı olarak da bu davayı yasal temsilciniz açabilir ve ilerletebilir.

Evliliğin Geçersizlik Sebepleri

Evliliğin geçersizlik sebepleri Türk Medeni Kanunu madde 145’ ve 148-151 arasında belirtilmiştir. Bu maddeden yola çıkarak belirtebiliriz ki;

  • Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması
  • Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması
  • Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması
  • Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması
  • Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk
  • Yanılma
  • Kişinin niteliği konusunda aldanma
  • Korkutma gibi durumlarından biri ile evlenilmesi halinde evliliğin iptali davası

Evliliğin İptali Olmayacak Durumlar

Evliliğin iptali olmayacak durumlar, iptalinin istenilebilmesi gereken durumlar gibi Kanun Koyucu tarafından belirlenen durumlardan olmaktadır.

Evliliğin iptali için butlanı gerektirmeyen sebeplerden biri de, kadının önceki evliliğinin ardından geçmesi gereken iddet süresi bitmeden evlenmesidir. İddet süresi, boşanmadan sonra gerekli işlemler yerine getirilmesi doğrultusunda Mahkeme tarafından kaldırılabilir. (Bakınız: İddet süresi)

Kanunen iddet süresi 300 gündür. Bu sebeple de, kadın kural olarak boşanmanın kesinleşmesinden üç yüz gün sonra yeni bir evlilik yapabilir. Fakat bu süre geçmeden kadının evlilik yapmış olması evlenmenin butlanını gerektirmez.

Butlanı gerektirmeyen sebeplerden bir diğeri ise; Evlilik yapılırken şekil şartlarına uyulmaması olmaktadır.

Evliliğin iptali davası ve diğer ayrılık (Boşanma) davaları hakkında detaylı bilgi almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Esenyurt Boşanma Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Ceza Davasında İstinaf konulu yazımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder