Evlilik Birliğinin Sarsılması Unsurları

Evlilik Birliğinin Sarsılması Unsurları

Evlilik birliğinin sarsılması unsurları gerçekleştiği zaman, ortak hayat çekilmez bir duruma gelir. Bunun sonrasında taraflardan biri ya da ikisi de boşanmayı talep ederler. Evlilik birliğinin sarsılması kavramı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 166 f. I hükmünde oldukça geniş bir yere sahip olmaktadır.

Mutlak boşanma sebeplerinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış olduğu gibi artık böyle bir yaşamın taraflardan beklenemeyeceği kuralı olduğu için sadece boşanma sebebini oluşturan eylemin gerçekleşmesi ve bu eylemin kanıtlanması boşanma kararı verilmesi için yeterli olmaktadır. Çekilmezlik koşulunun gerçekleşebilmesi için o eylemin davacıda evlilik isteğini bitirmiş olması ve onu evlilikten nefret eder hale getirmesi gerekli ve yeterli olan bir olgudur. Evlilik birliğinin sarsılması unsurları maddeleri için, internet sayfamızda yer alan diğer makalelere bakabilirsiniz. (Bakınız: Evlilik birliğinin sarsılması sebepleri)

Eşlerden Biri Boşanma Davası Açabilir

Ortak hayatı sonlandırmak için, eşlerden biri boşanma davası açabilir. Fakat açılan bu dava türü çekişmeli olur. Başka bir anlatımla diyebiliriz ki; “Eşlerden her ikisi de kusurlu olsa veya her ikisinin de kusuru bulunmasa bile boşanma davası açabilirler”.

Evlilik birliğinin, ortak yaşamı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmasına sebep olan eylemlerin davalı tarafından gerçekleştirilmesi durumunda davacı da kusurlu olsa bile boşanmaya hükmedilir.

Davacı eş dava dilekçesinde herhangi bir delile dayanmamışsa dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç oluşturmaz. Evlilik birliğinin sarsılması başlıklı makalemizin son kısmında, evlilik birliğini sarsan sebepleri belirterek devam edeceğiz.

Evlilik Birliğini Sarsan Durumlar

Evlilik birliğini sarsan durumlar oldukça fazla olmaktadır. Ama kısaca belirtmek gerekirse; “Ortak hayatı çekilmez hale getiren huy ve davranışlar” olarak belirtebiliriz. Bu kapsamda yer alan olgular genel olarak şiddet içerikli tavırlardır. Şiddetten kasıt edilerek belirtilen sadece fiziksel olarak uygulanan şiddet değildir. Bunun yanı sıra duygusal şiddet, sosyal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, görsel şiddette bu grupta yer almaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sebepler, boşanma davasının istemini oluşturan en başlıca sebeplerden olmaktadır. Yapılan istatistikler sonucunda da, Ülkemizde en çok bu sebeplere dayanılarak boşanma davası açılıyor.

Evlilik birliğinin sarsılması unsurları ve diğer boşanma konuları hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İş Mahkemesi İçin Arabulucu makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder