Evlilikten Dolayı İş Sözleşmesi Feshi

Evlilikten Dolayı İş Sözleşmesi Feshi

Evlilikten dolayı iş sözleşmesi feshi yapılabilir mi? İş Kanunları gerekliliğince işçi haklarından faydalanmak istiyorsa eğer, geçerli olan fesih sebebine göre iş akdini sonlandırmalıdır. İş Kanunları tarafından belirlenen geçerli fesih sebepleri kapsamında bulunmayan bir sebepten dolayı, iş sözleşmesini sonlandıran işçi tazminat vb. haklarından faydalanamaz. Ayrıca işçinin haklarından faydalanabilmesi için, geçerli olan sürede iş yerinde çalışmış olması gerekir.

Evlilik sebebi ile iş sözleşmesinin feshedilmesi, geçerli bir fesih sebebi olmaktadır. Ayrıca bilinmesi gerekir ki; Bu haktan sadece kadın işçiler yararlanabilir. Kadın işçinin resmi olarak evlendiği tarihten 1 yıllık süre içerisinde bu sebeple, iş akdini sonlandırması mümkündür. Tazminat haklarından faydalanabilmek için diğer etkenlerinde oluşması ile birlikte evlilikten dolayı iş sözleşmesinin feshi yapıldıktan sonra, işveren işçinin bütün haklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

İş Sözleşmesinin Sonlandırılacağı Durumlar

İş sözleşmesinin sonlandırılacağı durumlar nelerdir sorusunun yanıtını maddeler halinde belirtecek olursak;

 • İşçinin istifası
 • Kadın işçinin evlilik birliğinden sonra yapacağı fesih
 • Geçerli sebeple tazminatlı fesih
 • İşverenin, iş akdini sonlandırması
 • Emeklilik
 • Ölüm
 • Askerlik
 • İşçi ve işverenin karşılıklı olarak anlaşarak iş akdinin sonlandırılması
 • Belirli süreli iş sözleşmesinde, belirlenen sürenin dolması ile feshin gerçekleşmesi
 • Geçerli sebeple tazminatlı fesih hakkının kullanılması
 • 24 madde gerekliliğince haklı sebebe dayanılarak iş sözleşmesinin feshi nedenleri gerçekleşir.

Evlilikten dolayı iş sözleşmesi feshi başlıklı makalemizin son kısmında ise, ihbardan muaf tutulan fesihten bahsedeceğiz.

İhbar Gerektirmeyen Fesih Sebepleri

İhbar gerektirmeyen fesih sebepleri nelerdir? İşçi ve işverenin karşılıklı olarak yükümlülüğünde olan bir durum ise, geçerli olan ihbar süresini kullanmalarıdır. İş Kanunları gerekliliğince belli başlı durumlarda, ihbar süresi kullanılmaz. Bunları belirtmek gerekirse;

 • Yasanın tanıdığı hak gereği 24 ve 25. Maddelerden dolayı gerçekleşen fesihler
 • Askerlik
 • Emeklilik
 • Kadın işçinin evlilikten kaynaklı olarak yapacağı fesihte sadece kıdem tazminatı hakkı oluşur. Bu sebeple de ihbar süresinin kullanılmasına gerek olmamaktadır.

İş sözleşmesinin feshi yapılırken, işçi ve işverenin uyum sağlaması gereken pek çok unsur bulunmaktadır. Bu kapsama uyum göstermeyen taraf hakkında, yaptırım uygulanabilmektedir.

Evlilikten dolayı iş sözleşmesi feshi ve diğer iş feshi hakları konusunda detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davasının reddi hakkında bilgi edinmek için, linki tıklayarak makalemizi okuyabilirsiniz.

0

Yorum Gönder