Bakırköy Boşanma Avukat

Bakırköy Boşanma Avukat

Bakırköy boşanma avukat olarak, bu makalemizin içeriğinde boşanmaya dair bilinmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapacağız. İnternet sayfamızda yer alan diğer boşanma makalelerimiz ve bu makalemiz tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken bir husus şöyle olmaktadır; “Türk Medeni Hukuku kapsamında, konulara dair tasarlanan Kanun maddelerinde değişiklikler olabilir”.

Boşanma, resmi olarak geçerli olan evlilik akdinin sonlandırılması için başvurulan işlemler topluluğudur. Medeni Hukukumuzun kapsamına göre boşanmayı iki şekilde gerçekleştirmeniz mümkündür. Bunlar; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Belirttiğimiz bu iki dava; anlaşma şartları, davanın başlatılması için gerekli işlemler, davanın ilerleme süreci ve davanın hukuki sonuçları açısından farklılıklara uğramaktadır. Davanın şeklini, tarafların arasındaki anlaşmanın boyutu belirlemektedir. (Bakınız: Anlaşmalı boşanma davası, Çekişmeli boşanma davası) Bakırköy boşanma avukat olarak bu iki tür içerisinde yer alan davalar hakkında, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Boşanma Davasında Tazminat

Boşanma davasında tazminat haklarını iki şekilde inceleyebiliriz. Bunlar; maddi ve manevi tazminat tır. Tazminat alma hakları, Kanun koyucu tarafından belirlenmiştir ve bu ölçütlerin kapsamında olamayan tarafın tazminat alma hakkı bulunmamaktadır. Mevcut ya da beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz ya da daha az kusurlu olan taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları zedelenen taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteme talebinde bulunabilir.

Tazminat talebi Mahkemeye bildirilir. Bunun kararını vermeye yetkili olan kişi ise hâkimdir. Hâkim, davanın içeriğindeki araştırmaların, delillerin ve kanıtların sonucuna bağlı olarak kusursuz ya da daha az kusurlu olan taraf için tazminata karar verebilir. Bakırköy boşanma avukat ve Bakırköy Avukat olarak belirtmek isteriz ki; belirtilen tazminatın miktarı da yine hâkim tarafından belirlenecektir. Burada miktar belirlenirken vakıaların niteliği ve tazminat ödeyecek tarafın maddi gücü de göz önünde bulundurulacak etkenlerdendir.

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma davasında nafaka türlerini;

  • İştirak nafakası
  • Tedbir nafakası
  • Yoksulluk nafakası
  • Yardım nafakası olarak inceleyebiliriz. (Bakınız: Nafaka çeşitleri)

Nafakanın ödenmesi koşulu, hâkimin karar yetkisinde olan bir etkendir. Ödenmemesi durumunda icra takibi başlatılabilir. Ayrıca Mahkeme kararına ve hakkında yapılan icra takibine rağmen nafaka borcunun ödenmemesi durumunda İcra ve İflas Kanunu uyarınca nafaka borçlusu hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilebilir. Bu ceza ayrıca para cezasına çevrilemediği gibi ertelenmesi de söz konusu değildir.

Bakırköy boşanma avukat olarak hukuk büromuzla iletişime geçerek, danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.