Başakşehir Ceza Avukat

Başakşehir Ceza Avukat

Başakşehir ceza avukat olarak hukuk büromuzda görev yapan avukatlarımız, ceza davalarına ilişkin dosyalarla ilgili olarak her daim titiz çalışmalar yapmaktadırlar. Ceza dosyaları, diğer dava dosyalarına oranla hem daha karışık bir süreçtir, hem de daha zorlu süreçtir. Çünkü bir insanın haksız yere mağdur olma ihtimali çok ufak detayların dikkate alınmaması doğrultusunda yaşanabilir. Bu sebeple de avukatlarımız, davanın açılmasından önce müvekkil ile bire bir olarak detaylı ve uzun görüşmeler yapar her türlü bilgiyi edinirler.

Ceza hukuku, toplum düzeninin sağlanması ve sükût içinde ilerletilebilmesi adına kurulmuştur. Bundan dolayı da kurallara uyum sağlamayan, mağduriyet yaşanmasına sebebiyet verenler için cezai yaptırım uygulanmasını Kanun maddeleri ile belirlemiştir. Başakşehir ceza avukatı olarak görev yapan hukuk büromuz, Adaletin temsilciliğini yaparak, kişilerin mağduriyetlerini gidermek adına her geçen gün gelişen bir sistem doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.

Ceza Davası Açma

Ceza davası açma, yaşanılan eylemle birlikte mağduriyetin oluşmasından kaynaklı olarak başvurulan bir sistemdir. Ayrıca bu dava türlerini 3. Kişiler de açmakta yetki sahibi olabilirler. Bu konuyu örneklendirmek gerekirse; Bir şahsın yaşamış olduğu mağduriyete tanık olduğunuz zaman, mağdurun yerine sizde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunabilirsiniz. Bunun sonrasında dava kamu davası olarak ilerleyecektir.

Ceza davasının başlaması için iki aşama vardır. Bunlar; Soruşturma evresi ve sonrasında kovuşturma evresidir. (Bakınız: Soruşturma evresi, Kovuşturma evresi) Bu iki aşamanın sonrasında Cumhuriyet Savcısının da onayı ile ceza davası başlamış olacaktır.

Başakşehir ceza avukatı olarak makalemizin son kısmında, avukatın mahkemedeki müvekkil sayısı ile ilgili bilgilendirme yapacağız.

Avukat Ceza Davasında Kaç Kişiyi Savunabilir

Avukat ceza davasında kaç kişiyi savunabilir? Bu konuyu birkaç şekilde makalemizin bu kısmında inceleyeceğiz. Öncelikle şunu belirtelim ki; avukatlar dava dosyası içerisinde karşı taraflı olan hiçbir müvekkili savunamazlar. Yani hem davacı hem de davalı tarafı savunamazlar.

Aynı konuya aynı taraf için bakacak olursak; “Davacı taraftan birden fazla kişinin savunma avukatlığını tek avukat yapabilir” diyebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken husus savunulan kişiler arasında menfaat çelişkisinin bulunmamasının gerekliliğidir. Avukatın bir kişi için yaptığı savunma, diğer tarafın savunma haklarına zarar verecekse eğer burada menfaat ilişkisi oluşur.

Başakşehir ceza avukat ve Başakşehir Avukat ile görüşme yaparak danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.