Başakşehir İcra Avukat

Başakşehir İcra Avukat

Başakşehir icra avukat tarafından hazırlanan bu makalemiz, bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır. İcra hukuku, bir ya da birkaç alacaklının borçluya karşı yaptıkları takipleri konu alan hukuk alanı olmaktadır. İcra ve iflas hukuku konuları bazı unsurlarda bir arada ilerlemektedir. BU sebeple de bu hukuk alanı için “İcra ve de iflas hukuku” da denilmektedir.

İcra Dairesinde yetkili kişi, icra müdürüdür. İcra müdürü icra takip işlemlerini yürütür. Ayrıca bu kapsamda olmak üzere alacaklının takip talebini alır, duruma göre borçluya ödeme ya ad icra emrini gönderir. Satış ve haciz yapar, sıra cetvelini düzenler, paraları paylara göre paylaştırır, aciz belgesi düzenler ve Kanun koyucunun belirlediği diğer görevleri yapar. Başakşehir icra avukat olarak icra ve iflas alanında, titiz ve detaycı çalışmalar yapmaktayız.

İcra Avukatının Görevleri

İcra avukatının görevleri hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

  • İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine dayalı icra takiplerinin hazırlanması ve diğer aşamaları
  • Konut, site, apartman aidat alacakları, kira ve diğer alacakların icra takibi ile alınması
  • Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin başlatılması ve ilerletilmesi
  • Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
  • Malların satış işlemlerinin düzenlenmesi ve takibi
  • Şirketlerde borca bataklık durumunun düzenlenmesi
  • Şirket iflaslarının evraklarının hazırlanması ve takip edilmesi
  • Ve diğer icra-iflas hukuku davası konuları, icra avukatlarının görevleri içerisinde yer almaktadır.

Başakşehir icra avukat olarak, makalemize devam ederken icra mahkemeleri hakkında bilgi vereceğiz.

İcra Mahkemesi

İcra mahkemesi, icra ve iflas işlerinde görevli, sınırlı inceleme yetkisine sahip olan, tek yargıçlı, özel görevli mahkemedir. Her asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde icra mahkemesi kurulması, Kanun koyucu tarafından öngörülmüştür. Adli örgütün yalnızca sulh hukuk mahkemesinden ibaret olduğu bir yerde, icra mahkemesi yetkisi sulh hukuk yargıçlarından birisine verilir.

İcra mahkemesinde basit yargılama usulü uygulanır. BU nedenle icra mahkemelerinde adli tatil hükümleri uygulanmaz. İcra mahkemeleri takip hukukuna yönelik şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılmasına yönelik başvurular geldiğinde, bu hususta görevsizlik kararı veremez. Kabul ya da ret kararı vermek zorundadır.

Başakşehir icra avukat ile görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Başakşehir Avukat ile iletişime geçerek bire bir görüşme yapmak için randevu talep edebilirsiniz.