Başakşehir İş Avukat

Başakşehir İş Avukat

Başakşehir iş avukat olarak iş davalarında, işçi ve işveren arasında çözümlenemeyen konular hakkında ilerletilen tüm davalarda görev yapmaktayız.

İş davaları, işçi veya işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda açılması gereken davalardır. Son yıllarda Ülkemizde de uygulanan bir sistem olarak Arabuluculuk vardır. Bu sisteme dâhil olarak belirtmemiz gereken bir hususta şöyle olmaktadır; “Birçok iş davalarının açılmasından önce arabuluculuk sistemine başvurulması zorunludur”. Bu sistemde taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, dava açılması kaçınılmaz bir durum olmaktadır. Arabuluculuk işlemlerinizi konu hakkında yetkili olan merkezlerden ya da avukatınız aracılığı ile yaptırmanız mümkündür.

İş Davaları Nelerdir

İş davaları nelerdir ve bu kapsam içerisinde neler yer almaktadır? Bu ve benzeri sorularınızın yanıtını makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz. Başakşehir iş avukat olarak, iş davalarının ana başlıklarını belirtecek olursak;

 • Kıdem tazminatı nedir
 • İhbar tazminatı
 • Maaş ödemesi
 • Fazla mesai
 • Resmi tatil alacakları
 • Yıllık izin alacakları
 • Usulsüz fesih
 • Mobbing uygulanması
 • İş kazaları
 • İş sözleşmesi
 • İşe iade
 • İş yerinde güveni kötüye kullanma olarak belirtebiliriz.

İşçi ya da işveren, usulsüz olarak yapılan eylemler neticesinde bu davaları açmaya hak kazanır. Davanın açılmasında ya da ilerlemesinde avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat davanın ilerleyiş şekli, yapılması gereken usuller söz konusu olduğunda, avukat ile çalışmak hak kaybı yaşamanıza engel olacaktır. Başakşehir iş avukatı olarak görev yapan hukuk büromuz, dava konularını titizlikle inceleyerek, Yargıtay kararları eşliğinde davalarına hazırlanmaktadır.

İş Davalarında Zaman Aşımı

İş davalarında zaman aşımı süresi konular arasında farklılıklara uğramaktadır. Bilindiği gibi zaman aşımı süresi dolan davalar için, dava açma hakkı ortadan kalkar ve mağduriyet yaşanır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre önceki dönemde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş sözleşmesinin eşit davranılma ilkesine uyum sağlanmadan yapılan fesihlerdeki tazminat hakları için zaman aşımı süresi 10 yıl olmaktaydı. 7036 sayılı Kanun maddeleri uyarınca bu sürede değişiklik yapılmıştır. Yenilenen bu Kanun maddesi ile birlikte yıllık izin ücreti alacağı konusu da netliğe ulaşmıştır. Değişikliğe uğrayan Kanun maddelerinin sonucunda hak kaybı yaşamamak için, dava konunuzla ilgili olarak konusunda bilgili bir avukattan destek almak size avantaj sağlayacaktır.

Başakşehir iş avukat ile iletişime geçerek, iş davalarınız hakkında danışmanlık ve avukatlık görüşmesi talepleriniz için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.