Beylikdüzü Ceza Avukatı

Beylikdüzü Ceza Avukatı

Beylikdüzü ceza avukatı müvekkilleri ile detaylı görüşmeler yaparak, en uygun yol haritasını belirler. Ceza davaları her insanın, her an kendinden kaynaklı veya tanık olduğu bir olaydan kaynaklı olarak yaşayabileceği bir dava türüdür.

Ceza kanunu maddeleri, toplumsal yararların sağlanması için hazırlanmıştır. Toplumsal düzenin sağlanabilmesi, huzur ve sükûnetin devamlılığı için caydırıcı maddeler eklenmiştir. Kanun maddelerinin oluşturulmasından daha önceki dönemlerde, kişiler birbirlerine istedikleri gibi zararlar verebiliyorlardı. Hazırlanan taslak yasalardan sonra, uygulanan cezai işlemlerle mağdurların hakları savunulmaya başlandı. Türk Ceza Hukuku kendi içerisinde birkaç kapsamdan oluşur. Beylikdüzü ceza avukatı olarak bunları belirtecek olursak;

 • Uluslar arası suçlar
 • Kişilere karşı işlenen suçlar
 • Topluma karşı işlenen suçlar
 • Millete ve Devlete karşı işlenen suçlardır

Ceza davasının başlaması için ilk olarak yetkili yerlere gerekli şikâyetler yapılır. Bu şikâyetler kolluk kuvvetleri aracılığı ile de yapılabilir. Bundan sonra soruşturma evresi başlar. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma evresini onayladıktan sonra kovuşturma evresine onay verirse dava süreci başlar. Fakat Cumhuriyet Savcısı, kovuşturmaya yer yoktur kararı verirse dava başlayamaz. Böylesi olan durumlarda da farklı sistemler de uygulanabilir. Türk Ceza Kanunları belli başlı değişikliklere uğramıştır ve her geçen gün kanun maddelerinde yeni tasarımlar geliştirilmektedir. Bu sebeple de her hangi bir dava süreci başlatılmadan önce, gerekli olan kanun maddeleri detaylı olarak araştırılmalı ve incelenmelidir. Beylikdüzü ceza avukatı ile iletişime geçerek, ceza hukukunun içerisinde yer alan bütün davalarla ilgili destek alabilirsiniz.

Beylikdüzü Avukat

Beylikdüzü avukat mağduriyetlerinin giderilmesi adına, müvekkilleri için gerekli olan bütün araştırma ve işlemleri yapmaktadır. Ceza davalarında, alt sınır cezasına ve yaş uygulamalarına göre avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca hukuk sisteminde en dikkat edilmesi gereken dava türü olduğu için, oldukça hassas davalardır.

Ceza davasını her zaman mağdur açmaz, bazı durumlarda da olaya tanık olan 3. Kişiler bu davayı açabilirler. Şöyle ki; bir kişinin mağduriyet yaşadığı bir olaya tanık olduysanız ya da küçük olan bir çocuğun zarara uğradığına tanık olduysanız şikâyette bulunma hakkınız vardır. Bu dava türü açılırken ve ilerletilirken çok dikkatli olunmalıdır. Yapılacak en küçük bir hata, mağdurun hak kaybı yaşayarak, failin serbest kalmasına sebep olur.

Beylikdüzü ceza avukatı olarak belirtmemiz gereken bir durumda, ceza davalarında zaman aşımı süresinin olduğudur. Bu davalardaki zaman aşımı süresi, vakanın niteliğine, işlenme şekline, suçun türüne vb. farklılıklara göre belirlenir. Türk hukuku içerisinde en uzun süreli zaman aşımı bu tarz davalarda olmaktadır. Çünkü suçun mağdurunun korkutularak ya da tehdit vb. etkenler ile suça karşı bir işlem yaptıramayacağı düşünülmüştür. Mağdurun bir takım eylemlerle suça karşı, şikâyetten vazgeçtirildiği görülmektedir. Bu tarz vakaların birçoğu da kamu davasına dönüştürülerek devam etmektedir. Adalet sistemimiz, suçun failinin her türlü olarak cezai işleminin yapılmasından tarafta olmaktadır. Beylikdüzü avukat ile dava ilerletmek için, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Ceza Avukatı

Ceza avukatı olarak görev yapan hukuk büromuz, her detayı inceleyip müvekkilleri ile birebir özel görüşmeler yaparak dava sürecini ilerletirler. Konunun hassasiyetinin farkında olduğumuz için, sorumluluğumuzun bilincinde dava süreci ilerletmekteyiz. Beylikdüzü ceza avukatı olarak, kişilere karşı işlenen suçları belirtecek olursak;

 • Hayata karşı işlenen suçlar
 • Kasten insan öldürme suçu
 • Kasten yaralama suçu
 • İntihara yönlendirme suçu
 • Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar
 • İşkence suçları
 • Eziyet etme suçları
 • Çocuk düşürtme ve kısırlaştırma suçu
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
 • Çocuklara yönelik cinsel istismar suçu
 • Reşit olmayanla yaşanan cinsel ilişki suçu
 • Cinsel taciz suçu
 • Hürriyete karşı suçlar
 • Konut dokunulmazlığı ihlali
 • Hakaret suçu
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçları
 • Mal varlığına yönelik olan suçlar
 • Güveni kötüye kullanma suçu
 • Senette yaşanılan usulsüzlükler
 • Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu
 • Konuşmaların yasa dışı dinlenmesi ve kayıt altına alınması suçu
 • Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçu
 • Şantaj, tehdit suçu

Ceza avukatı olarak belirtebiliriz ki; “Ülkemizde de yapılan istatistiklere yönelik olarak, son yıllarda yukarıda belirttiğimiz suçlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır”.

Beylikdüzü ceza avukatı ile detaylı görüşme yaparak bilgi almak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz. İnternet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.