Boşanma Davası Avukatı

Boşanma Davası Avukatı

Boşanma davası avukatı Aile hukuku içerisinde yer alan; boşanma, velayet, nafaka, tazminat vb. diğer davalara bakmakla yükümlüdür.

Boşanma kendi içerisinde iki gruba ayrılır; Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Bu iki boşanma türü de birbirinden tamamen farklılıklar gösterir. Bunların birkaçını belirtecek olursak;

  • Anlaşmalı boşanmada maddi ve manevi olarak bütün sonuçlarda anlaşılmalıdır (Nafaka, tazminat, velayet vb.), çekişmeli boşanma davasında sonuçlar hakkında uzlaşılma zorunluluğu yoktur
  • Anlaşmalı boşanma için evlilik içerisinde 1 yıllık Kanuni süre doldurulmalıdır, çekişmeli boşanmada bu süre zorunlu değildir
  • Anlaşmalı boşanma davası tek celsede avukatla çalışılırken 1 ay içerisinde biterken, çekişmeli boşanma davası avukatı ile çalışılırken ortalama 1,5 ile 2 yıl arasında sürmektedir.

Boşanma Davasında Velayet

Boşanma davasında velayet tarafların genel olarak uzlaşmaya varamadıkları bir konu olmaktadır. Uzlaşma sağlanamayan bu konu sebebi ile dava, çekişmeli boşanma olarak sürdürülebilir. Bunun sonucunda da velayet hakkının kararını hâkim verir. Hâkim bu kararı verirken çocuğun çıkarlarını düşünerek karar yetkisini kullanır.

Velayet talep eden taraflar arasında seçim yapılırken; Tarafların çocuğa sağlayacağı maddi ve manevi bütün olanaklar göz önünde bulundurulacaktır. Bunun yanı sıra çocuğun yaşı, eğitim durumu, psikolojik durumu ve istekleri de dikkate alınacaktır. (Bakınız: Velayet)

Velayet hakkını alamayan taraf için kişisel ilişki zamanı belirlenir. Bu zamanlarda çocuk diğer tarafla kurallara uygun şekilde vakit geçirir. Ayrıca boşanma davası avukatı olarak belirtmemiz gerekir ki; velayet hakkı alamayan taraf, çocuk için nafaka ödemekle yükümlüdür. Ödenecek nafakanın miktarı hâkim tarafından; çocuğun yaşı, eğitim durumu, özel giderleri ve ödeme yapacak olan tarafın maddi olanakları doğrultusunda belirlenir.

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma davasında nafaka konusunda uzlaşmaya varamayan taraflar, anlaşmalı boşanma davası açma haklarını yitirmiş olurlar.

Nafaka hem çocuk için hem de maddi yoksunluğa düşecek olan taraf için belirlenen bir yaptırımdır. Nafaka ödemesi gereken taraf buna itiraz edebilir veya ilerleyen zamanlarda, belirlenen nafakanın miktarının azaltılmasını talep edebilir. Bu talepler Kanun kurallarına uygun şekilde yapıldığı sürece, Mahkeme tarafından tekrar değerlendirmeye alınır ve o şekilde karar verilir.

Boşanma davası avukatı ile görüşme yaparak danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Esenyurt Boşanma Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.