Ceza Hukuku Avukatı

Ceza Hukuku Avukatı

Ceza hukuku avukatı tarafından hazırlanan bu makalemizde, ceza davalarına ilişkin bilgilendirmeler yapacağız. Ceza hukuku ile ilgili olarak daha farklı konu başlıklarına ulaşmak için, internet sayfamızda yer alan makalelerden faydalanabilirsiniz.

Ceza hukuku davalarını 3 kategoride inceleyebiliriz. Bunlar; Sulh Hukuk, Asliye Ceza ve Ağır Cezadır. Ceza davası konularını ana başlıklar halinde belirtecek olursak;

 • Hayata karşı işlenen suçlar
 • Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar
 • Cinsel dokunulmazlığı karşı işlenen suçlar
 • Hürriyete karşı suçlar
 • Şerefe karşı suçlar
 • Özel hayata karşı suçlar
 • Mal varlığına karşı suçlar
 • Kamu güvenine karşı suçlar
 • Genel ahlaka karşı suçlar olarak belirtebiliriz.

Ceza hukuku avukatı, yukarıda belirttiğimiz ana başlıklar ve bunların içeriğinde yer alan davalarla ilgili olarak görev vermektedir.

Ceza Avukatının Görev Süresi

Ceza avukatının görev süresi ve görevleri nelerdir? Buradaki belirtebileceğimiz en temel görevi; “Mağdur olan kişinin, mağduriyetini gidermesi ve adaletin sağlanmasının temsilciliğinin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmesidir diyebiliriz”.

Ceza avukatının görev süresi; takibini yaptığı davanın karar çıkıp, kararın kesinleşmesi ile son bulur. Karar kesinleşinceye kadar olan sürede davayı takip etmekle yükümlüdür. Karar yerel mahkemede verildikten sonra Yargıtay aşaması başlayacaktır. Davada vekâletnamesi bulunan avukat, kural olarak Yargıtay aşamasını da takip etmelidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; avukatlık sözleşmesinde bunun aksi olarak yani belirli aşamaya kadarda ceza hukuku avukatı görevi yapılması için anlaşma yapılabilir.

Ceza Davalarında Zamanaşımı

Ceza davalarında zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Ayrıca her davanın zaman aşımı yani hak düşürücü süresi farklı olmaktadır. Bu sebeple de konular hakkında net bilgi sahibi değilseniz, mutlaka bir avukattan bilgi almalısınız. Aksi olan durumlarda hak düşürücü sürenin dolması ile birlikte dava açma hakkınızda Kanunen kısıtlanır. Konu ile ilgili birkaç madde belirtecek olursak;

 • Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 30 yıl
 • Müebbet hapis cezasında 25 yıl
 • Yirmi yıldan daha az olmayan cezayı gerektiren suçlarda 20 yıl
 • Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az ceza gerektiren durumlarda 15 yıl
 • Beş yıldan fazla olmayan hapis ya da adli para cezalarında 8 yıl zaman aşımı vardır.

Ceza hukuku avukatı ve Esenyurt Ceza Avukat ile bire bir görüşme yapabilmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.