Etimesgut Avukat

Etimesgut Avukat

Etimesgut avukat sadece Ankara bölgesinde değil, Türkiye genelinde dava ilerletmektedir. Aile hukuku alanında oldukça tecrübe ve bilgi sahibi olan avukatımız, müvekkilleri ile birebir iletişim yaparak, dava konusuna en uygun yol haritasını belirlemektedir. Evlilik birliği, kadın ve erkeğin ortak isteği ile müşterek hayatın kurulmasıdır. Kurulan müşterek hayatla taraflar birbirine sadakat ve birçok konuda yükümlü olurlar. Taraflardan birinin ya da ikisinin de yükümlüklerini yerine getirmemesi sonucunda, ortak hayat çekilmez olur ve boşanma davası açılır.

Boşanma davaları kendi içerisinde iki gruba ayrılır. Bunlar; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davasıdır. Bu iki gruptaki boşanma türleri birbirinden tamamen farklı şekilde ilerler ve farklı sonuçlar oluşturur. Etimesgut avukat olarak belirtmek isteriz ki; boşanma davalarınız için avukat ile çalışma zorunluluğunuz yoktur. Fakat hak kaybı yaşamamak için, avukat desteği almanız gerekmektedir. Dava sürecinizi ilerletmek için avukatla çalışacak maddi olanağınız yoksa Baro size ücretsiz avukat tayini yapabilir.

Etimesgut Ceza Avukat

Etimesgut ceza avukat olarak görev yapan hukuk büromuz, dava konuların hassasiyetinin farkında olarak dava açar ve dava ilerletir. İlk olarak müvekkil ile yüz yüze iletişim kurarak, davanın içeriği hakkında detaylı bilgi alır ve daha sonrasında dava hazırlığı yapar.

Ceza hukukunun anlaşılabilmesi için öncelikle bu hukuk dalının Türk Hukuk Sistemi içerisindeki yerinin bilinmesi gerekmektedir. Geniş anlamda ceza hukuku dediğimizde anlaşılması gereken şekli ve maddi ceza hukukudur. Şekli ceza hukuku, ceza muhakemesi hukukunu ifade eder. Burada ceza yargılamasına ilişkin esaslar belirlenmektedir.

Türk Medeni Kanunlarına göre; Sadece ceza hukuku davaları içerisinde yaş sınırlamalarına göre ve suçun alt taban sınır cezalarına göre avukatla çalışmak zorunludur. Etimesgut ceza avukat olarak belirtmemiz gerekir ki, ceza davalarının içeriğindeki karmaşıklıklar kişilerin yanlış değerlendirilmesine de sebep olabilir. Bundan dolayı da hak kaybı yaşanmaması ve toplum düzeninin sağlanması için, bu davaların avukat ile ilerletilmesi daha uygundur.

Etimesgut Boşanma Avukatı

Etimesgut boşanma avukatı olarak müvekkillerimize ilk olarak yaşanacak süreçle ilgili detaylı bilgiler veririz. Kişi ya da kişiler tamamen boşanma fikrindeyse dava sürecini başlatırız. Boşanma davaları; mal paylaşımı, velayet hakkı, maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka vb. unsurlarda anlaşılmaya varılmayan durumlarda daha uzun sürede sonuçlanır. Boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında uzlaşmaya varan çiftler için bu süreç oldukça kısa zamanda sonuçlanır.

Boşanma sürecinin başlaması için davanın türüne uygun şekilde dilekçe hazırlığı yapılır. Etimesgut avukatı olarak belirtebiliriz ki; davanızın ana temasını bu dilekçeler oluşturacaktır. Bu işlemden sonra Adliyede yapılması gereken usul ve esaslara dayanan işlemler vardır. Esas ve usul işlemlerinde herhangi bir yanlış ya da eksik işlem yapılmasıyla davanız reddedilir. Esas ve usulden kastedilenler; Adliyede ödenmesi gereken harçlar, dilekçe bilgileri, görevli mahkeme ve yetkili mahkeme olmaktadır. Davasını avukatsız ilerleten birçok kişinin sıklıkla yapmış olduğu yanlışlık, görevli ve yetkili mahkemenin yanlış bilinmesiyle olmaktadır. Etimesgut boşanma avukatı, müvekkillerinden aldığı vekâlet sonrasında bütün bu resmi işlemleri kendisi ilerletir ve müvekkillerinin hak kaybı yaşamasını gerektirecek bütün konularda önlem alır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, taraflar için en kısa zamanda boşanmanın gerçekleşebileceği dava türüdür. Fakat makalemizin başında da belirttiğimiz boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında kesinlikle uzlaşmaya varılmalıdır. Ayrıca bu davanın ilerletilebilmesi için; taraflar boşanmayı kabul etmeli ve evlilik birliği içerisinde 1 yılı doldurmuş olmalıdırlar. Bütün bu beyanların yer aldığı bir protokol ve dilekçe ile Adliyeye başvurularak resmi işlemler yapılmaya başlanabilir. Bütün resmi işlemler sonrasında mahkeme günü belirlenir ve mahkemeye tarafların katılmasıyla dava sonuca ulaşır. Eğer ki, taraflardan biri mahkemeye belirlenen gün ve saatte gelmezse ya da hazırlanan protokole itiraz ederse, dava sonuçlanamaz.

Etimesgut avukat olarak hukuk büromuz, protokol hazırlığı sürecinde iki tarafında haklarını korumayı ilke edinmiştir. Hukuk büromuz ile çalışan müvekkillerimizin anlaşmalı boşanma davası ortalama 1 aylık süreçte sonlanır. Davanın kesinleşmesinden sonra, kimlik ve kütük bilgilerindeki resmi değişiklikler yapılabilir. Bilindiği gibi kadınların boşanma süresinden sonra tekrar bir evlilik yaşaması için 300 günlük iddet süresini beklemesi gerekmektedir. Bu süreci beklemek istemeyen kadının, resmi işlem yapması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun süren bir süreçtir. Bu davayı avukat ile ilerletirseniz davanız ortalama 1,5 yılda biter. Avukatsız ilerletilen davalarda ise bu süreç ortalama 3 yıl kadar sürer. Etimesgut avukat olarak hukuk büromuz, müvekkillerin hak kaybı yaşamadan bu süreci geçirmelerini sağlar.

Çekişmeli boşanma davası sürecinin en dikkat edilmesi gereken unsuru, dava açılırken hazırlanan dilekçe olmaktadır. Dilekçenin içerisinde; boşanmanızın sebebi, yaşanılan unsurlar, deliller, şahitler, tazminat talepleri, nafaka talepleri, velayet talepleri gibi unsurlarda yer almalıdır. Ayrıca hazırlanan dilekçe Türk Medeni Kanunu kurallarını uygun hazırlanmalıdır.

Dilekçe ve adli işlemler sonrasında, dava süreci başlar ve dilekçeniz karşı tarafa ulaştırılır. Davalı olan karşı tarafın bu dilekçeye cevap verme hakkı vardır. Davalı taraf bu dilekçeye cevap verirse karşılıklı olarak 3 kere dilekçe yazılır. Sonrasında mahkeme günü belirlenir ve ön inceleme duruşması ile boşanma davanız başlamış olur.

Etimesgut avukat ve Etimesgut boşanma avukatı ile iletişime geçerek, dava konunuz hakkında detaylı görüşmek için randevu talep edebilirsiniz.