fikri mülkiyet hukuku avukatı

Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı

Fikri mülkiyet hukuku avukatı kendisine yöneltilen talep doğrultusunda aşağıda sıralayacağımız davalarla ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren hukuk kişisidir. Dava konuları;

 • Marka
 • Patent
 • Endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslar arası alanda araştırılması
 • Telif hakları
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
 • Birleşme ve devralma
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisan alma/verme
 • Tasarımların korunması ve faydalı model hukuku
 • Tescil hakları
 • Dvd, cd vb. telif hakkı ile korunan materyallerin ihlali vb. konular hakkında fikri mülkiyet hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz.

Fikri Mülkiyet Hukuku Nedir

Fikri mülkiyet hukuku nedir sorusunun yanıtını makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz. Kişilerin kendine özgü olarak üretmiş olduğu eserler bu alana girmektedir. Bunları örneklendirecek olursak; tasarımı yapılan çizim, marka üretimi, güzel sanatların içerisinde yer alan bütün üretimler, bilgisayar yazılımları, coğrafi adlar ve işaretleri, faydalı model tasarımları vb. olarak kişilerin üretmiş oldukları tasarımlar diyebiliriz.

Fikri mülkiyetin en temel taşı; kişinin özel çabası ve emeği olmaktadır. Bundan dolayı da buradaki en temel yaşanılan mağduriyet emeğe karşı oluşmaktadır. Bu alan içerisinde yer alan hukuksal işlemleri kendiniz ilerletebileceğiniz gibi, konu hakkında fikri mülkiyet hukuku avukatı ile görüşerek destekte alabilirsiniz.

Fikri Mülkiyetin Özellikleri

Fikri mülkiyetin özellikleri, buradaki oluşturulan ürününde özelliklerini kapsamaktadır.

 1. Soyutluk özelliği: Fikri ürün soyut olmaktadır. Maddi olarak varlığı yoktur. Maddesel olarak özelliklere sahiptir. Üretilen bir güzel sanat eseri olmaktadır.
 2. Eşya olmamasından dolayı zilyetliğe konu olamaması özelliği: Türk hukuk sisteminde sadece maddi şeyler eşya olabilirler. Fikri mülkiyet zilyetliği koruyan davalarla savunulamaz.
 3. Somutlaştığı eşyadan farklı olma özelliği: Örneğin; Bir heykelde fikri ürün mermerin ya da taşın kendisi değil onu şekillendiren düşüncedir.
 4. Farklı hukuklara bağlı olma özelliği: Fikri ürünün hukuku, niteliğine göre, ya fikir ve sanat eserleri hukuku ya patent veya faydalı model hukuku ya da endüstriyel tasarım hukukudur.

Fikri mülkiyet hukuku avukatı olarak belirtmek isteriz ki; bu alanın bir diğer terimi de Fikri ve Sınaî Hukuk olmaktadır ve konuyu iki şekilde incelememiz mümkündür.

Sınaî Mülkiyet Hukuku

Sınaî mülkiyet hukuku yukarıda anlattığımız hukuk alanının aslında diğer yarısıdır. Bu alan içerisinde ise; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşlar ve yenilikler yer almaktadır. Ayrıca yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları yani eseri bulan kişilerin adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardan oluşmaktadır.

Sınaî mülkiyette kendi içerisinde pek çok konuyu bir arada tutmaktadır. Fikri mülkiyet hukuku avukatı başlıklı makalemize devam ederken bu alan içerisinde yer alan konularında bazılarını inceleyeceğiz.

Patent Hakkı

Patent hakkı olan kişi, oluşturulan buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal ya da yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanma hakkına sahiptir. Ayrıca patent hakkına sahip olan kişi 3. Şahıslarına bazı yaptırımlarına engel olma hakkına sahiptir. Bunları belirtmek gerekirse;

 1. Ürünün; üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi
 2. Kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması
 3. Kullanılması yasak olarak bilinen ya da bilinmesi gereken ürünün, 3. Kişiler tarafından başkalarına teklifi
  Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması ya da kullanılması
 4. Ürünün, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulmasını

Fikri mülkiyet hukuku avukatı başlıklı makalemize, marka konusunda bilgilendirme yaparak devam edeceğiz.

Marka Hakkı

Marke hakkı, bu hukuk alanında oldukça geniş bir yere sahip olmaktadır.Marka, bir işletmenin mal ya da verdiği hizmeti bir başka işletmeden ayırt etmeye yarayan kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen, baskı yoluyla yayımlanabilecek ve ayrıca çoğaltılabilen her türlü işaretten oluşur.

Marka ihlali söz konusu olduğunda; marka sahibi uğradığı zararın tamamını talep edebilecektir. Bu zarar miktarı belirlenirken marka sahibinin; yoksun kaldığı kazanç miktarı, mağdurun kendi markasını kullanma yolu ile elde edebileceği muhtemel kazancı ya da markanın bir lisans sözleşmesi çerçevesinde kullanılması söz konusu olsaydı ödenmesi gereken lisans bedelinin de esas alınır.

Fikri mülkiyet hukuku avukatı ile görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.