fikri ve mülkiyet hukuku

Globalleşen Dünya  ile birlikte çoğu alanda olduğu gibi bu alanda da haksız kazanç elde edilmektedir .İnternet kullanımının yaygınlaşması fikir hırsızlıklarına çeşitli imkanlar sunmuştur. Bu imkanların en başında  Korsan yani orijinalin taklidi yapılan veya izinsiz kullanılan; MP3, CD, Kitap, Makale, giyim,gıda gibi kişiye ya da firmalara özel fikirler maalesef taklit edilerek piyasaya sunulmaktadır.

Karşılaşılan bu alanların hepsi Fikri Mülkiyet Hukukuna girmekte olup; Dünya genelinde bu tür davalar açılmaktadır. Fikri Mülkiyet Avukatları patenti alınmadan doğrudan piyasaya sunulan her konu için hizmet vermektedir.

FİKRİ VE MÜLKİYET HUKUKU

 • Tapu iptali ve tescili davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan davalar
 • Kamulaştırma davaları,
 • Bedel artırım davaları,
 • Müdahalenin men’i davaları,
 • Ecrimisil davaları,
 • Kooperatiflere ilişkin davalar,
 • İzale-i Şuyu (Oratklığın giderilmesi davaları),
 • Şufa / İntifa / İrtifak,
 • Kira ve tahliye davaları,
 • Eser sahibinin tespiti davası,
 • Tecavüzün tespiti davası,
 • Manevi haklara tecavüz halinde manevi tazminat davası,
 • Şahsi menfaatlerin ihlali halinde manevi tazminat davası,
 • Manevi hakların ihlali halinde maddi tazminat davası,
 • Maddi hakların ihlali halinde maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Mali ve manevi haklara tecavüz halinde açılabilecek ceza davaları