gayrimenkul hukuku

Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hakkındaki uyuşmazlıkların yaşandığı hukuk alanıdır. Gayrimenkul davaları, tapu iptali ve tescili davası, ecri-misil davası, müdahalenin önlenmesi davası, şufa davası, imar uygulamalarından kaynaklanan tapu da iptal ve tescil davaları gibi mülkiyet hakkı, (izale-i şuyu), tapu devir işlemlerinin iptali ve benzeri davaları kapsamaktadır. Mülkiyet hakkına yapılan anlaşmazlıkları çözen ve Türkiye’de yaygın olarak görülen, tapu, sicil, tescil, arsa, kadastro, toprak, gibi davalarla da ilgilenmekte olup bu alanlarda da hizmet vermekteyiz.

 • Tespit davaları
 • Müdahalenin men’i davaları
 • Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası
 • Ortaklığın giderilmesi davaları
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Şufa (önalım) davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Tapu iptal davaları
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
 • Kat Mülkiyeti
 • Kira sözleşmesi hazırlamak
 • Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı
 • Hapis hakkı davası
 • Kira tespit davası
 • Tahliye davaları

Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcilar, Avukat, gayrimenkul Hukuku, gayrimenkul avukatı

Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, küçükçekmece, Esenyurt, Silivri, Hadımköy, Bakırköy, beylikdüzü avukat büroları, gayrimenkul avukatı, emlak avukatı