gayrimenkul hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku taşınmazların konu olarak ele alındığı bir hukuk alanı olmaktadır. Bu taşınmazlar; ev, arsa, bina, tarla vb. yapılardır. Bu hukuk kapsamında yer alan davalar;

 • Tapu ve tescil davaları başta olmak üzere
 • İstihkak davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Kira bedeli tespiti ve tescil davaları olmaktadır.

Tarafların yaşadıkları mağduriyet durumunda, konutla ya da yapısal alan ile ilgili açabilecekleri taşınmaz davaları, kişiler kendi ilerletebileceği gibi hak kaybı yaşamamak için verilecek vekâlet ile dava sürecini avukatın ilerletmesi de istenebilir. Çünkü gayrimenkul hukuku içeriğindeki kapsamlardan dolayı oldukça fazla etkeni bünyesinde barındırır. Bu durumda kişilerin ister istemez dava açılırken ya da ilerletilirken yanlışlık yapmasına sebep olur. Böyle durumlarda dava reddedilir ve hak kaybı yaşanması kaçınılmaz olur.

Tapu Tescil ve İptal Davaları

Tapu tescil ve iptal davaları mülkiyet hakkını içeren ve hukuka aykırı olarak yapılan düzenlemeler için başlatılması gereken davalardır.

 • Tapu davalarının açılması için;
 • İmar uygulaması
 • Mirastan mal kaçırma
 • Vekâletin kötüye kullanımı
 • Tapunun üzerinde hak sahibi olan kişinin hukuki ehliyeti olmaması gibi hukuka aykırı etkenlerin oluşması gerekmektedir.

Gayrimenkul hukuku hakkında bilgilendirme yaptığımız makalemize, bu hukuk davalarının içeriğinde yer alan diğer davalar hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

İstihkak Davası

İstihkak davası, istihkak iddiası bulunan mallar olarak da bilinen çekişmeli mallar üzerindeki oluşan çekişmenin kalkması için açılan davadır.

Bu davada görevli mahkeme durumun oluşumuna göre Asliye hukuk mahkemesi ya da Sulh hukuk mahkemesi olmaktadır. Ayrıca İcra İflas Kanunu’na göre açılan davada görevli mahkeme, İcra mahkemesidir. İstihkak davası niteliği itibariyle bir eda davasıdır.

Bu davada yetkiler şöyle olmaktadır;

Taşınır mallar için davalının ikametgâh adresi, taşınmaz mallar içinse malın bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir

Davalılar birden fazla olursa dava bunlardan herhangi birinin ikametgâh adresinde açılır

Davalının ikametgâhı belli değilse, dava Türkiye’de son oturduğu ikametgâh adresine göre açılır

İİK. Madde 96 ve müteakip maddeleri gereklerince açılan davalarda;

 • Davalının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesi
 • Asıl icra takibinin bulunduğu yer mahkemesi
 • Haczin uygulandığı yer ile eşyanın bulunduğu yer ayrı ise, eşyanın bulunduğu yer mahkemesi yetkili olmaktadır.

Kamulaştırma Davaları

Gayrimenkul hukuku davalarında yer alan Kamulaştırma davaları, kamulaştırmaya karşı yapılan işlem olmaktadır. Kamulaştırma, şahsa ait bir taşınmazın kamu hizmetinde kullanılması için Devlet tarafından ücreti karşılığında satın alınması durumudur.

Belirlenen Anayasa kurallarımıza göre Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararı koşuluyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını ya da belirli bir kısmını kamulaştırmaya yetkilidir. Yani üzerinde yapı olsa da olmasa da tarlalar, arsalar, araziler ayrıca apartman daireleri vb. alanlar kamulaştırmanın konusu olabilir.

Kamulaştırma 3 şekilde yapılabilir. Bunlar;

 • Acele kamulaştırma,
 • Kısmi kamulaştırma
 • Trampa yoluyla kamulaştırma olmaktadır.

Acele kamulaştırma; kamu yararının hızlı şekilde sağlanması ve gecikmeye uğramaması için başvurulan bir yöntemdir. Kısmi kamulaştırma; taşınmazın bir kısmının ücreti ödenerek belli bir oranın kamulaştırılmasıdır. Trampa yoluyla kamulaştırma ise; taşınmaz maliklerinin rızası alınarak yapılan işlemdir. Bu durumda kamulaştırılan taşınmaz ile kuruma ait olan başka bir taşınmaz takas edilir.

Gayrimenkul hukuku başlıklı makalemizin son kısmında, kira bedeli tespiti ve tescili hakkında bilgilendirme yapacağız.

Kira Bedeli Tespiti ve Tescili Davası

Kira bedeli tespiti ve tescili davası, kira sözleşmesinde yer alan kiracı ve mal sahibi arasında olmaktadır. Kira bedeli, hazırlanan kontratta taraflar arasında belirlenir ve hazırlanan bu sözleşmede bütün koşullara yer verilir. Taraflar arasında zaman içerisinde anlaşmazlık yaşanırsa eğer kiranın tespiti davası açılabilir. Bu dava kiracı tarafından da açılabilen bir dava olmaktadır. Fakat istatistik raporlarına göre değerlendirildiği zaman daha sıklıkla kiralayan tarafın dava talebinin olduğu görülmektedir.

Gayrimenkul hukuku içerisinde sıklıkla karşılaşılan bu davada yetkili mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesidir. Ayrıca görevli mahkeme de, davalının yerleşim yeri mahkemesi ya da sözleşmesinin olduğu yerdeki mahkeme olmaktadır.

Kanun koyucunun belirlediği maddeler uyarınca diyebiliriz ki; “Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda ceza koşulu ödeneceğine ya da sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar yapılamaz”.

Gayrimenkul hukuku davalarınız hakkında; danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.