icra ve iflas hukuku

Borcun tahsil edilemediği durumlarda  alacaklının talebi üzerine icra davaları açılmaktadır.  Şirket iflaslarını hukuki olarak gösterme, icra takibi, borcun tahsil edilmesi ve ya devam eden icra, iflas davalarının takibi konularda  İcra-İflas  Avukatları uzman hizmet sunmaktadır.

  • Genel Haciz Yolu ile Takip
  • İlamlı-İlamsız-Kambiyo Senetlerine Özgü Takipler
  • Kiralanan Taşınmazın Tahliyesine İlişkin Takipler
  • Borca & İmzaya İtiraz ve İtirazın Kaldırılması & İtirazın İptali Davaları
  • Takibin İptali Davaları
  • Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti- Davaları
  • Takas – Mahsup Davaları
  • İcra takibine konu borca ve işlemiş faizine ilişkin olarak özel bilirkişi raporu tanzimi

Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Avukat, icra ve iflas Hukuku, icra ve iflas avukatı

Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, küçükçekmece, Esenyurt, Silivri, Hadımköy, Bakırköy, beylikdüzü avukat büroları, iyi icra ve iflas avukatı