milletler arası özel hukuk

Milletler arası özel hukuk, yabancılık unsuru taşıyan işlem ve ilişkilerde izlenecek hukuksal süreçtir.  Türk Mahkemelerinin milletler arası yetkisi, yabancı kararların tanınması yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması tenfizi ve vatandaşlık hukuku alanında ki tüm davalar için danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK

  • Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi,
  • Vatandaşlıktan hukukundan kaynaklanan davalar,
  • Menkul ve gayrimenkul malların mülkiyet hakkından kaynaklanan davalar.