Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası özel hukuk konuları, Yurtdışı davalarını ve bu davaların tanıma tenfizini de içeriğinde barındırmaktadır. Ayrıca bu hukuk alanı içerisinde;

 • Milletlerarası özel hukuk
 • İthalat ya da ihracattan kaynaklanan yurt dışı alacakları
 • Avrupa insan hakları mahkemesi kapsamında olan davalar
 • Vatandaşlık hukuku
 • Yabancı mahkemelerdeki davaların tanıma ve tenfizi
 • Uluslar arası tahkim ve arabuluculuk
 • Uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Yabancı şirketlerin Türkiye’deki yatırım teşvikleri
 • Yabancılar hukuku
 • İthalatta haksız rekabet vb. konularda yer almaktadır.

Milletlerarası özel hukuk konu temalı makalemize, sıklıkla karşılaşılan bir soru olan Yabancılık unsuru olan koşullarda evlilik ile devam edeceğiz.

Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi

Yabancıların Türkiye’de evlenmesi ve bu evliliğin geçerli olması için belli başlı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile yabancı ya da farklı uyruklu yabancı iki kişi, yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürlükleri yetkili olmaktadır.

Aynı Devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli Kanunları yetki vermiş olduğu takdirde, o Devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlilik akdini gerçekleştirebilecekleri gibi yetkili Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğu tarafından kabul edilir ve bu Yönetmeliğin Türk Vatandaşlarının evlendirilmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Milletlerarası özel hukuk kapsamına göre; Evlenme ehliyet belgesinin tarafların uyruğu bulunduğu Devlet makamlarından bizzat temin edilmesi gerekir.

Evlilik İçin Yabancı Uyrukluların Yapacakları

Evlilik için yabancı uyrukluların yapacakları nelerdir sorusunun yanıtını makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz.

Madde 34 hükmünde belirtilen: Yetkili Türk makamları önünde evlenen yabancı uyruklu kadın ve erkeğe bir aile cüzdanı ve ayrıca istekleri üzerine çok dilli evlenme belgesi düzenlenerek verilir.

Bu yabancılar, Uluslar arası Kişisel Hal Komisyonu Üyesi bir devletin vatandaşı iseler, bu evlilik 1958 tarihinde İstanbul’da imza edilen 3 numaralı Uluslar arası Bilgi Teatisi Hakkında Sözleşme gereğince, gerekli kart doldurularak yabancının doğum yeri nüfus idaresine gönderilir.

Evlenenlerden birinin yabancı olması halinde de yukarıda belirttiğimiz maddeye göre işlem yapılır.

Milletlerarası özel hukuk kapsamına göre; Evlenme ehliyet belgesi Türk makamlarınca düzenlenmiş vatansız ya da yabancıların evlenmelerine ait bildirimin bir nüshası, ikamet tezkeresini almış olduğu il emniyet müdürlüğüne, bir örneği de Genel Müdürlüğe gönderilir.

Türk Vatandaşlığı Alma

Türk vatandaşlığı alma şartları ve bunun yasallaştıktan sonraki olacak sonuçları, bütün bunların ailesel olarak yansımaları ve sonuçları Kanun koyucunun belirlemiş olduğu ölçütlerle yasallaştırılmıştır.

Ülkemizde de vatandaşlık alma istemi son yıllarda oldukça artmıştır. Bu konu hakkında acenteler, hukuki kişilik sahibi olan insanlar ya da kişinin isteğine göre kendisi işlem yapabilir.

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasına ilişkin müracaat, makamlarınca düzenlenerek Bakanlığa gönderilen dosya üzerinde gerekli incelemeler yapılır. Yapılan incelemenin sonrasında eksik evrak ya da işlem varsa bunların tamamlanması istenir. Milletlerarası özel hukuk kapsamında yer alan vatandaşlık alma işlemi için, dosyada bulunması gereken evrakları maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Vergi numarası
 • Ekspertiz raporu
 • Tapu (Alınan mülkiyetin geçerli olması için belirli bir meblağ sınırlaması Devlet tarafından belirlenmektedir)
 • Tapu üzerinde 3 yıl satılamaz şerhi
 • Banka dekontu
 • Uygunluk belgesi
 • Pasaport tercümesi
 • Vize ve giriş mührü
 • Evlilik belgesi
 • Biyometrik resim
 • Form
 • Sigorta belgeleri
 • Para yatırma evrakları
 • Doğum belgesi
 • Deprem sigortası
 • İstisna belgesi
 • Diğer evraklar

Milletlerarası özel hukuk başlıklı makalemizin son kısmında vatandaşlık hakkının elde edilmesinden sonra kazanılan haklar ile ilgili bilgi vereceğiz.

Vatandaşlık Kazanılmasının Sonuçları

Vatandaşlık kazanılmasının sonuçları hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

 • Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, eşin vatandaşlığına tesir etmez
 • Türk vatandaşlığını birlikte alan anne ve babanın müşterek çocukları da Türk vatandaşlığı kazanır
 • Muvafakat verilmemesi halinde anne ya da babanın mutad meskeninin bulunduğu ülkedeki hâkim kararına göre işlem yapılır
 • Türk vatandaşlığını kazanan annenin evlilik birliği dışında doğan çocuğu anneye bağlı olarak Türk vatandaşı olma hakkını kazanır
 • Türk vatandaşlığını almak için başvuran anne ya da babanın çocuklarının anne ya da baba ile birlikte işlem görmesi esas olan durumdur.

Milletlerarası özel hukuk ve vatandaşlık alma hakkında bilgi sahibi olmak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.