miras hukuku

Miras Hukuku Avukatı hisselerin belirlenmesi, vasiyetname düzenlenmesi, veraset ilamı alınması, mirasın bölünmesi,  gibi elzem konularda faaliyet göstermektedir. Bu alanda hizmet alacağınız avukatın alanında kesinlikle uzman olması ve bu tür davalarda doğabilecek her türlü sorunda profesyonel çözümler sunması gerekmektedir. Miras vergisi, Tenkis davası, Miras paylaşımı, mirastan mal kaçırma, reddi miras gibi davalarda da miras hukuku avukatı olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Vasiyet sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Miras sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi
 • Mirasın reddi
 • Tasarrufların iptali
 • Tereke tespiti
 • İzale-i şüyuu
 • Vakıf tesis edilmesi
 • Yerli ya da yabancı fonların kurulması gibi işlemleri gerçekleştirilmesi
 • Mirasçılık belgelerinin alımı
 • Veraset vergilerinin ödenmesi
 • Miras kalan bankadaki paranın müşterek mülkiyetten paylı mülkiyete çevrilmesi

Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Avukat, miras Hukuku, miras avukatı