Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat hukuku avukatı tarafından hazırlanan bu yazımızın içeriğinde; tazminat çeşitleri nelerdir, hangi durumlarda tazminat alınabilir vb. soruların yanıtlarını belirteceğiz.

Tazminat hukuku, haksız eylemlerden ya da kişilerin sorumluluğunu yerine getirmemesinden kaynaklanan sorunlar neticesinde talep edilen istemleri konu alan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalını 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; Maddi tazminat, manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatıdır.

Maddi tazminat: Maddi kayıplar adına yaşanılan gerekçeler için talep edilebilen bir tazminattır.

Manevi tazminat: Bu tazminat ruhsal, psikolojik vb. durumlarda talep edilebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı: Ölümlü, ağır yaralanmalı, çalışmadan yoksun kalma vb. durumlarda talep edilebilir.

Tazminat hukuku avukatı olarak belirtmemiz gerekir ki; birçok davada tazminat talep etme ve alma hakkınız bulunmaktadır. Fakat bu dava türlerinin hepsinde usul ve ilerleme farklılıklar göstermektedir. Örneğin; boşanma davası için talep edeceğiniz tazminat için açılacak dava ve ceza davası için talep edeceğiniz tazminat davasının açılma usulü birbirinden farklıdır.

Tazminat Talep Edilebilecek Durumlar

Tazminat talep edilebilecek durumlar olduğu gibi, Mahkeme tarafından burada esas olan durum bunun ispatıdır. Tazminat talebinizi onaylayacak ve miktarına karar verme yetkisi mahkemeye ait olmaktadır. Hangi durumlarda tazminat talebiniz olabilir sorusunun yanıtı oldukça geniş kapsamlıdır. Bizde bunların belli başlı olanlarını belirtecek olursak;

 • Boşanma davasında; maddi ve manevi tazminat
 • Meslek hastalığı nedeniyle tazminat
 • Haksız işten ayrılma sebebi ile tazminat
 • İş kazası sebebi ile tazminat
 • Trafik kazası sebebi ile tazminat
 • Fazla çalışma sebebi ile tazminat
 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • Haksız tutuklanma sebebi ile tazminat
 • Kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat

Tazminat hukuku avukatı olarak yukarıda belirttiğimiz maddeler, tazminat talebinin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Konu hakkında daha farklı makale seçenekleri için, internet sayfamızdaki diğer makalelerden faydalanabilirsiniz.

Aile Hukukunda Tazminat Hakları

Aile hukukunda tazminat hakları konusunu maddi ve manevi tazminat olarak inceleyebiliriz. Bu davadaki maddi tazminat talebi; talepte bulunan kişinin yaşayacağı maddi yoksunluk ölçütlerine göre belirlenir. Boşanma davasında manevi tazminat ise; tarafın ruhsal ve psikolojik olarak yaşamış olduğu etkilere göre talep edilir.

Aile hukuku tazminatları; boşanma ve aileye dair olan (nişandan ayrılma vb.) davalarda talep edilen bir durumdur. Fakat burada önemli olan durum taleplerinizin; geçerliliğinin olması ve ispat yükümlülüğünü karşılayabilmenizdir.

Tazminat davanızı açarken, çok yüksek meblağlarda talebiniz olabilir fakat bunun hepsini alamayabilirsiniz. Bu konudaki takdir, Mahkemenin yetkili kişisi olan hâkimdedir. Ayrıca sizin ispatlayacağınız her durum, bu konuda size biraz daha katkı sağlayacaktır. Davanız için tazminat hukuku avukatı ile çalışma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Fakat davanızı ilerleten avukatınız olursa, hak kaybı yaşamazsınız ve yanlış usulle dava ilerletmezseniz. Çünkü davanızda yapılacak tek bir yanlış işlemle, davanız reddedilebilir ve hak kaybı yaşarsınız.

İş Hukukunda Tazminat Hakları

İş hukukunda tazminat hakları birkaç yönlü olarak farklı tabirler ile anlatılabilen bir durumdur. İşçinin; işten ayrılırken ya da geçireceği iş kazası sebebi ile tazminat alma hakkı oluşur. Ayrıca işçinin, (gerekli şartlar dâhilinde) geçirmiş olduğu kaza sonucu; yaralanması, iş görememe durumunda ya da kazanın ölümle sonuçlanmasında 3. Kişinin açabileceği destekten yoksun kalma davası olmaktadır.

İşçinin ve 3. Kişinin talep edebileceği tazminat haklarını maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • Haksız fesihten dolayı tazminat
 • İş yerinde mobbing uygulanması sebebi ile tazminat
 • İşyerinde yaşanılan taciz olayı için tazminat
 • İş kazası sebebi ile tazminat
 • Askerlik dolayısıyla işten ayrılan işçinin tazminatı
 • Evlilik sebebi ile işten ayrılan, kadın işçinin tazminat hakkı
 • Sosyal Sigortalar Kanunu veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yaşlılık, emeklilik ve malullük aylığı veya toptan ödeme almaya hak kazanacak durumda olanlar kendi istekleriyle işten ayrılma sonucu tazminat hakkı

Tazminat hukuku avukatı olarak belirtmiş olduğumuz maddelere ek olarak bilgi edinmek için, diğer makalelerden faydalanabileceğiniz gibi, hukuk büromuzla iletişme geçerek de bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ceza Hukukunda Tazminat Hakkı

Ceza hukukunda tazminat hakkı karşılıklı taraflar için geçerli olabilecek bir durumdur. Bu eylem bazı durumlarda; karşı taraftan talep edilebileceği gibi, bazı durumlarda da yapılan yanlış usul sonucu kişilerin hak kaybından dolayı Devlet mercilerinden isteyebilecekleri haktır.

Yargıtay CMK’nın “Tazminat isteyemeyecek kişiler” başlıklı 144/1-e. maddesinde belirtmiştir. Buna göre; “Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca madde gerekçesinde “Adli makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suçu işlediğini veya suça katıldığını ifade ederek gözaltı veya tutuklamaya neden olmuş ise tazminat istemeye hak kazanmayacaktır.” Açıklaması da yer almaktadır.

Tazminat hukuku avukatı ile görüşme yapmak için, Avcılar Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.