Ticari ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku alanında yer alan  Şirket Tavsiyeleri, Sermaye  yapılandırma gibi konular başta olmak üzere, bu tür konularda hukuksal hizmetin verildiği bir hukuk alanıdır. Günümüzde ki   ithalat-ihracat yoğunluğun da ki artışı da göz önünde bulundurursak, Ticaret Avukatı hem Türk Ticaret Kanunu  hem de Uluslararası ticaret hukuku alanında hizmet vermektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi.
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu.
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları.
 • Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması.
 • Hissedarlık Sözleşmesi, Distribütörlük Sözleşmesi,
 • Joint ventures, Franchising Sözleşmesi
 • Satım Sözleşmesi,
 • Mal Alım Sözleşmesi,
 • Acente Sözleşmesi,
 • İnşaat Sözleşmeleri,
 • Kredi Sözleşmeleri,
 • Lisans Sözleşmeleri,
 • İş Akitleri, Yönetim,
 • Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri.
 • Ticaret şirketleri için serbest piyasada rekabet etmesini saglayan, haksız rekabet ve tazminat davaları
 • Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi.
 • Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma şirketlerinin her türlü hukuki problemleri.