Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku alanında yer alan  Şirket Tavsiyeleri, Sermaye  yapılandırma gibi konular başta olmak üzere, bu tür konularda hukuksal hizmetin verildiği bir hukuk alanıdır. Günümüzde ki   ithalat-ihracat yoğunluğun da ki artışı da göz önünde bulundurursak, Ticaret Avukatı hem Türk Ticaret Kanunu  hem de Uluslararası ticaret hukuku alanında hizmet vermektedir.

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması
 • Hissedarlık Sözleşmesi, Distribütörlük Sözleşmesi
 • Joint ventures, Franchising Sözleşmesi
 • Satım Sözleşmesi
 • Mal Alım Sözleşmesi
 • Acente Sözleşmesi
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • İş Akitleri, Yönetim
 • Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri
 • Ticaret şirketleri için serbest piyasada rekabet etmesini saglayan, haksız rekabet ve tazminat davaları
 • Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi
 • Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma şirketlerinin her türlü hukuki problemleri