tüketici hukuku

Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici hukuku avukatı son yıllarda yapılaştırılan Kanunlar sonucunda, mağduriyet yaşayan tüketicinin haklarını savunmak için görev yapan hukuk insanıdır. Bu hukuk kapsamı içinde olan bazı dava başlıklarını belirtecek olursak;

 • Abonelik sözleşmesi davaları
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 • Ayıplı mallardan doğan davalar
 • Garantili mal davaları
 • Devre tatil davaları
 • Kapıdan satış davaları
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar
 • Haksız şartlardan doğan davalar
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları
 • Paket turlardan doğan davalar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar

Tüketici hukuku avukatı yukarıda belirttiğimiz dava ve türleri ile ilgili çalışmalar yaparak hak kaybı yaşayan mağdurun, mağduriyetlerini gidermesini sağlar.

Tüketici Hukuku Kanunu

Tüketici hukuku kanunu oluşturulmasındaki ana temel amaç, tüketicinin korunmasıydı. Çünkü cezai işlemler belirlenmeden öncesinde tüketicinin yaşadığı mağduriyetin telafisi sadece kişilerin vicdani iradelerine kalmaktaydı.

4077 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği ilk haliyle tüketicilerin korunması için gerekli olan tam korumayı sağlamaktan oldukça uzak kalmaktaydı. Bu sebeple de 06.03.2003’de 4822 sayılı Kanunda önemli değişiklikler yapıldı.

Tüketici hukuku avukatı olarak belirtmemiz gereken bir hususta, bu Kanunla amaçlanan temel hedeflerdir. Bunları sıralayacak olursak;

 • Ekonomik çıkarlarını korumak
 • Tüketicinin aydınlatılması
 • Tüketicinin eğitimi ve bilinçlendirilmesi
 • Tüketicinin uğradığı zararların tazmin edilmesi
 • Tüketicinin çevresel tehlikelerden korunması ve gerekli önlemlerin alınması
 • Tüketici birlikteliğini yapılandırmak ve teşvikte bulunmak
 • Tüketicilerin kendilerini korumak için, hakları ile ilgili bilinçlenmelerini sağlamaktır.

Tüketici Mahkemesi

Tüketici hukuku avukatı başlıklı makalemizin bu kısmında, Tüketici Mahkemesi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Tüketici Mahkemeleri, özel nitelikli hukuk mahkemeleridir. Tüketici Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakmakla yükümlüdür. Bu mahkemelerin görev alanı 6502 sayılı Tüketici Kanununda düzenlenmiştir. TKHK m. 73/1 hükmünde yapılan düzenleme uyarınca, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğu açıkça kabul edilmiştir.

Tüketici mahkemeleri kural olarak görev yaptıkları il ve ilçe sınırları dâhilinde yetkilidir. Tüketici Kanununda yapılan düzenleme sayesinde tüketiciler kendi yerleşim yerinde dava açma hakkına kavuşmuştur. Tüketici Kanununda yapılan düzenleme ile birlikte tüketiciler, yetkili mahkeme bakımından oldukça önemli bir hakka kavuşmuştur. Tüketici Kanunu’nda yetki ile ilgili yapılan özel düzenleme, HMK’da düzenlenen genel ve özel yetki kurallarının çok önemli bir istisnasını oluşturmaktadır. Bu düzenleme sayesinde tüketiciler, müteşebbisin yerleşim yerinde ya da genel merkezinin bulunduğu yerde dava açma yükümlülüğünden arınmıştır.

Tüketici hukuku avukatı tarafından hazırlanan makalemizin içeriğine devam ederken bu mahkemede açılabilen davalar hakkında bilgi vereceğiz.

Tüketici Mahkemesinde Açılabilen Davalar

Tüketici mahkemesinde açılabilen davalar türüne ve usulüne göre farklılıklar göstermektedir. Bu davaların başlıklarını sıralamak gerekirse;

 • Eda davası
 • Tespit davası
 • Belirsiz alacak ve tespit davası
 • Yenilik doğuran (inşai) davalar
 • Terditli davalar
 • Seçimlik dava
 • Kısmi dava
 • Yarışan haklara dayalı davalar
 • Topluluk davası
 • Tüketici hukuku alanında topluluk davası
 • Tüketici hukukunda menfi tespit ve istirdat davası
 • İtirazın iptali davası
 • Tapu iptali ve tescil davası
 • Muarazanın önlenmesi davası

Tüketici mahkemesi avukatı olarak belirtmemiz gerekir ki; bu davalarda önemli bir durumda tüketici hakem heyetleri olmaktadır. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Kanun koyucu tüketici davalarında avukat ile çalışma zorunluluğu belirtmemiştir. Buradaki seçim hakkı kişilerin özgür iradesine bırakılmıştır.

Tüketici Hakem Heyeti

6502 sayılı TKHK 66-72 maddelerinde tüketici hakem heyeti ile ilgili olarak düzenleme yapılmıştır. Tüketici mahkemelerinin dışında tüketici ihtilaflarını çözmek üzere oluşturulan en önemli kurumlardan biri de tüketici hakem heyetleri olmuştur. 6502 sayılı TKHK m. 66 hükmünde yapılan düzenleme ile tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartları ilgili Yönetmelikte belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturulacağı kabul edilmiştir.

Hakem heyetleri toplam 5 kişiden oluşmaktadır. Bunlar;

 1. İlçelerde Kaymakam- İl Merkezlerinde Ticaret İl Müdürü
 2. Belediye Başkanının görevlendirdiği konunun uzmanı personel
 3. Baronun tayin edeceği avukat
 4. Tüketici örgütlerinin seçtikleri bir üye
 5. Ticaret ve Sanayi Odasının tayin ettiği bir üye, olmak üzere 5 kişiden oluşur. Bunların aynı zamanda ilgili kuruluş tarafından yedek kişileri de tespit edilir.

Tüketici mahkemesi avukatı ile iletişim sağlamak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.