Fazla Çalışma Nedir

Fazla Çalışma Nedir

Fazla çalışma nedir sorusunun yanıtını, halk dilinde de en yaygın şekliyle belirtecek olursak “Fazla mesai” diye belirtebiliriz. Fazla mesai yaptırılan işçiye ölçütlerine göre, ek ücret ya da ek izin verilmesi gerekmektedir. Kanun koyucu hangi yolun seçileceği konusunda işçinin isteklerinden yana olmaktadır. Fazla çalışma ücreti 1475 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir.

Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olmaktadır. Ancak denkleştirme uygulanan iş yerinde günde on bir saati aşmamak üzere haftalık çalışma süresi günün diğer günlerinde farklı şekilde dağıtılabilir. Örneğin; denkleştirme uygulanacak ve haftada 5 gün çalışılan bir iş yerinde günde 11 saat çalışarak 55 saat çalışılabileceği gibi. Bazı günler 11 saatin altında da çalışma yapılabilir.

Fazla çalışma nedir sorusunu yanıtladıktan sonra, zorunlu nedenlerle fazla mesai yapılmasını açıklayarak devam edeceğiz.

Zorunlu Sebeplerle Fazla Çalışma

Zorunlu sebeplerle fazla çalışma süresinin uygulanması için genel şartlardan biri de, işçiye uygun bir dinlenme süresinin verilmesidir. Konu hakkında birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • Makinelerdeki vb. aletlerdeki, arızanın mümkün görülmesi durumunda fazla çalışma uygulaması yapılabilir
  • Makineler veya araç, gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde yine zorunlu nedenle fazla çalışma yapılabilir
  • Zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması halinde de zorunlu nedenle fazla çalışma yapılabilir
  • İşçilerin hepsi veya bir kısmı zorunlu nedenle fazla çalışmaya çağrılabilir. Tek bir işçi içinde bu durum geçerli olabilir

Fazla çalışma nedir başlıklı makalemizin son kısmında, bu sebepten dolayı fazla çalışmanın ücretlendirilmesi hakkında bilgi vereceğiz.

Zorunlu Nedenle Fazla Çalışma Ücreti

Zorunlu nedenle fazla çalışma ücreti konusunda, TMK madde 2’ye göre haklar karşılıklı olarak kullanılmalıdır. Fazla çalışma için saat ücretinin %50 si, fazla süreli çalışmada saat ücretinin %25 i artırılarak ödenir. Geçici bir çalışma oluşu nedeniyle serbest zaman düzenlenmesini Kanın koyucu uygun görmemiştir.

Zorunlu nedenlerle fazla çalışmanın da sınırları olmaktadır. Örneğin; işyerinin normal düzenini sağlayacak dereceyi aşılmamalıdır. Başka bir anlatımla, işyerinin normal çalışması başladığında, eksik ya da tehlike giderildiğinde fazla çalışma zorunluluğu ortadan kaldırılır.

Fazla çalışma nedir ve bu konuda tarafların hakları nelerdir konusu hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

Hırsızlık Suçuna Teşebbüs ile ilgili bilgi için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Yorum Gönder