Gasp Suçu Cezası

Gasp Suçu Cezası

Gasp suçu cezası başlıklı makalemizin içeriğindeki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlı olarak, hukuk büromuz tarafından hazırlanmıştır. Makalemizin içeriğinde gasp suçuna dair bilgilere yer vereceğiz.

Gasp suçunun terim olarak diğer adı yağma suçu olmaktadır. Bu terimin ne demek olduğunu açıklayacak olursak; “zilyetliği başkasına ait bir menkul malın “cebir” veya “tehdit” kullanılarak alınmasıyla oluşan eylemdir” diyebiliriz. Türk Ceza Kanunu 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenen yağma suçu, mağdurun malvarlığına yönelik gerçekleştirilen haksız bir eylemdir.

Gasp suçu, yapılan eylemin türüne göre farklılık göstermektedir. Şöyle ki; bu suç unsuru kendi içerisinde iki gruba ayrılır. Bunlar suçun; basit ve nitelikli halidir. Farklılık gösteren bu durumlar içinde, suçun cezasının farklılık göstermesi kaçınılmaz bir durum olmaktadır.

Gasp suçu cezası başlıklı makalemize, bu konunun basit ve nitelikli hallerini açıklayarak devam edeceğiz.

Basit Gasp Suçu

Basit gasp suçu Türk Ceza Kanunu madde 148’de belirtilmektedir. Suçun basit şeklinden kasıt, bir kişinin gündüz vakti hiçbir silah veya alet kullanmadan, kendisini tanınmayacak hale koymadan, bir suç örgütü üyesi olmadan, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak bir kişiye karşı olmaksızın, başkasına ait bir malı cebir ve tehdit kullanarak almasıdır. Senet yağması da suçun basit şekli olarak nitelendirilmektedir.

Gasp suçu cezası için yapılan uygulamada, en basit şeklinin cezası 6 yıl ile 10 yıl arasındadır.

Nitelikli Gasp Suçu

Nitelikli gasp suçu Türk Ceza Kanunu madde 149’da belirtilmektedir. Gasp suçu cezası hakkında belirtmek gerekir ki, nitelikli halinden kasıt suçun daha ağır cezayı gerektiren şeklidir. Bu durumu birkaç madde ile belirtecek olursak;

  • Yağma suçunun silahla işlenmesi
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi:
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
  • Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde işlenmesi
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi
  • Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla
  • Suçun gece vaktinde işlenmesi diyebiliriz.

Bu durumlarda, gasp suçunun nitelikli şekli işlendiğinden suçun cezasında da artış olmaktadır.

Yağma suçunun nitelikli hallerinden birinin işlenmesi halinde suçun cezası, 10 yıldan – 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

Gasp suçu cezası ve ceza davaları hakkında detaylı bilgi almak için Esenyurt Ceza Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Devletin mirasçılığı nasıl olur sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

1

Related Posts

Yorum Gönder