GAYRİMENKUL AVUKATI

Gayrimenkul hukuku avukatı, eşya hukukunun önemli bir bölümünü oluşturan gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukata verilen isimdir. Tekrar belirtmek gerekir ki, gayrimenkul hukuku içerisinde birçok hukuk dalını barındıran son derece geniş bir hukuk dalıdır. Bu anlamda gayrimenkul hukuku hem eşya hukukunu hem borçlar hukukunu ve hem de icra hukukunu kapsamaktadır.

Büyükçekmece Gayrimenkul Avukatı

Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denmektedir. Türk Hukuku’nda Gayrimenkul Hukuku’na ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun taşınmazlara ilişkin hükümlerin bulunduğu 4. kitabında yer almaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki gayrimenkul üzerinde mülkiyet hakkı dışında, sahibine sınırlı yetkiler sağlayan ipotek hakkı, irtifak hakkı ve taşınmaz yükü olmak üzere üç gruba ayrılan sınırlı ayni haklar da bulunmaktadır. İpotek, mevcut veya doğması muhtemel veya kesin olarak bir alacağın gayrimenkul üzerinde tesis edilen ipotekle güvence altına alınmasıdır.

Büyükçekmece Avukat

Konut, işyeri, arsa gibi taşınmazlar ile ilgili olarak meydana gelecek uyuşmazlıklarda ya da açılacak davalar davalarda, davanın konusunu oluşturan hukuki itilafların çözümü görevini üstlenen gayrimenkul avukatı aynı zamanda olası hak kayıplarının önlenmesi adına önleyici hukuk hizmeti de sağlamalıdır. Bu nedenle de bireylerin avukat tutarken, avukatın deneyimine ve bilgisine de dikkat etmeleri ve uzman bir avukatla çalışmaları bu hak kayıplarının önlenmesinde önem arz etmektedir.

Av. Merve ARI Hukuk ve Danışmanlık Bürosu müvekkillerine kira Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Kiracıların Tahliyesi Davalarında (Tahliye davaları), Gayrimenkullere ilişkin tapu iptal ve tescil davalarında, Gayrimenkul Ortaklığının Giderilmesi (izale-i şuyu) Davalarında ve ayrıca Yabancıların Gayrimenkul Edinmesine ilişkin işlem ve davalarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Av. Merve ARI ayrıca arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanmasında ve sürdürülmesinde de hem şahıslara hem de şirketlere yardımcı olmaktadır. Bu sözleşmeler iki taraflı sözleşmeler olduğu için, her iki tarafa da belli edimler yükletilmektedir. Av. Merve ARI müvekkillerinin çıkarlarını koruyan ve müvekkillerinin hak kayıplarını önleyen çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

Büyükçekmece Gayrimenkul Avukatı

Avukat Av. Merve Arı’ya gayrimenkul hukuku ile ilgili sorunlarınız ve sorularınız için iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

1

Yorumlar (1)

İyi akşamlar. Müşterek tapuda ortaklığın giderilmesi ile ilgili bir davam var. Tebligat geldi. Dava 13 kasımda sulh hukukta görülecektir. Savunma ve itiraz için dilekçe yazıyormusunuz acaba ve ücreti ne kadardır? Bilgi verirseniz sevinirim.

Yorum Gönder