Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul avukatı kime denir ve görevleri nelerdir gibi sorularınızın yanıtını, sizler için hazırladığımız bu makalede bulabilirsiniz.

Türk Hukuku’nda Gayrimenkul Hukuku’na ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun taşınmazlara ilişkin hükümlerin bulunduğu 4. kitabında yer almaktadır. Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denmektedir. Gayrimenkul hukukuna dair olan davalara bakmakta yetkili olan kişiye de gayrimenkul avukatı denilmektedir.

Ülkemizde gayrimenkul ve inşaat sektörünün ilerlemesi gayrimenkul avukatlarına duyulan ihtiyacın da zaman içerisinde artmasına sebep olmuştur. Gayrimenkul sektöründeki hareketlilik ekonomiyle ve ticari yaşamla da doğrudan ilişkili olmaktadır. Gittikçe önemini artıran bu hukuk dalından doğan uyuşmazlıkların çözümünde ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafları öngörüp bunlar doğmadan ortadan kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmalarda gayrimenkul avukatı büyük rol oynamaktadır. Ayrıca bilinmesi gereken bir husus ta; “eğer isterseniz bu davayı kendinizde ilerletebilirsiniz”olmaktadır. Kanun koyucu bu konu hakkında zorunluluk kapsayan bir madde beyan etmemiştir.

Gayrimenkul Avukatımızın Hizmetleri

Gayrimenkul avukatımızın hizmetleri hakkında bazı başlıklar belirtecek olursak;

  1. Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde izale-i şuyu davasının açılması ve satışın gerçekleştirilmesi
  2. Haksız tapu devirlerine dayanan ihtilaflara ilişkin tapu iptal ve tescil davasının takip edilmesi
  3. Gayrimenkul alım satımı ve tapu tescil işlemleri
  4. İpotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi
  5. Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiracıların tahliye işlemleri
  6. Yabancıların mülk edinmesi işlemleri

Gayrimenkul avukatı, sizin bu tarz olan davalarınızda hak kaybı yaşamamanız için yol gösterici olmakla yükümlüdür.

Gayrimenkul Hukukundaki Kapsam

Gayrimenkul hukukundaki kapsam ile ilgili olarak makalemizin bu kısmında bilgilendirme yapacağız. Gayrimenkul hukuku denildiği zaman; biz bunu kira hukuku ve kat mülkiyeti hukukunu da içine alacak şekilde olduğunu düşünmekteyiz. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, mülkiyet hakkından ve kişisel haklardan doğan tapu iptal tescil davaları, gayrimenkul alım, satımına ilişkin sözleşmeler ve iş birlikleri her zaman gayrimenkul hukukunun konusu içerisinde yer almaktadır.

Gayrimenkul avukatı ile daha detaylı görüşme yapmak için hukuk büromuz ile internet sayfamızdaki bilgilerden yararlanarak iletişim sağlayabilirsiniz.

Ticaret ve şirketler avukatı hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Yorum Gönder