Haksız Nişan Bozma

Haksız nişan bozma sonrasında, maddi ve manevi şekilde zarara uğrayan tarafın kanuni hakları olmaktadır. Kadın ve erkek, evlilik birliği öncesinde nişan törenlerini gerçekleştirerek evliliğin gerçekleşeceğini ilan etmiş olurlar. Taraflar, evlilik öncesinde bu kararından vazgeçme hakkına sahiptir.

Nişan döneminde ayrılan çiftler, bu ayrılık için kanuni bir işleme tabii tutulamaz. Fakat bu ayrılıkla birlikte, zarara uğrayan taraf için bazı kanuni haklar oluşur. 4721 sayılı kanunun madde 118 ve devamına göre; Haksız şekilde ve ağır kusura dayalı şekilde nişanın bozulması ile birlikte, mağdur olan taraf tazminat davası açabilir. Burada talep edilen tazminat, yaşanılan vakıalara ve sonuçlarına göre maddi ve manevi tazminat şeklinde olabilir.

Mahkemeye başvurulması ve gerekli işlemlerin yapılması sonrasında, hâkim gerekli incelemeleri yapmakla yükümlü olmaya başlar. Hâkim, ilk olarak mahkemeye sunulan dilekçeyi inceler. Bunun sonrasında ise, haksız nişan bozma kapsamının diğer faktörlerini detaylı şekilde inceler.

Nişan Bozma Nedeni İle Manevi Tazminat

Türk Medeni Hukuku kanunlarına göre; nişanın bozulmasıyla birlikte kişilik hakları zarar gören taraf, kusurlu olan taraftan manevi tazminat talep edebilir. Bu talep için oluşması gereken bazı etkenler şu şekildedir;

  • Taraflar arasında nişan gerçekleşmelidir
  • Nişan tek tarafın isteği ile sonlanmalıdır
  • Nişanı bozan taraf, diğer tarafın kişilik haklarını zedelemiş olmalıdır
  • Karşı tarafın ispatlanır şekilde kusuru olmalıdır
  • Tam kusurlu olan taraf, tazminat talebinde bulunamaz. Kusuru olmayan ya da karşı tarafa oranla az kusurlu olan taraf bu talepte bulunabilir.

Nişan Bozma Nedeni İle Maddi Tazminat

Haksız nişan bozma sonrasında, talep edilebilecek bir tazminat türü de maddi tazminattır. Bu şekilde davanın açılabilmesi için, manevi tazminat talebindeki etkenlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Maddi tazminat talep eden tarafın, karşılanabilecek zararları hakkında birkaç madde şu şekildedir;

  • Nişana dair olan giderler (Nişan için kiralanan salon vb. ücretler)
  • Evlenmeye dair yapılan masraflar (Ortak hayat için kurulan eve dair yapılan masraflar)
  • Yapılan maddi emekler (Kişinin evlilik nedeniyle, farklı bir semtte ya da şehirde daha kötü koşullarda bir işe girmesi vb.)

Talep edilen maddi tazminat, gerçeklik ve hakkaniyet ölçülerinde olmalıdır. Hâkim, tazminat kararının miktarını belirlemeden önce; tarafların maddi koşulları, deliller ve diğer etkenleri detaylı şekilde incelemektedir.

Haksız nişan bozma ve tazminat davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder