Haksız Rekabet Davası

Haksız rekabet davası nedir ve hangi koşullar haksız rekabeti oluşturur? Haksız rekabet, dürüstlük ilkelerine uygun şekilde davranmayan firmaların yapmış olduğu çıkar çalışmalarıdır. Türk Ticaret Kanunu madde 54 ile 63 arasında haksız rekabetten bahsedilmiştir. Bu maddelerin içeriğine göre bazı sınırlayıcı unsurlar beyan edilmiştir. Sınırlayıcı unsurların bazılarını belirtecek olursak;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmayan reklam ve satış stratejilerinin uygulanması
 • Başka firmaların ürünlerinden yetkisiz şekilde fayda sağlanması
 • İş şartlarına uygun davranmamak
 • Dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar sergilemek
 • Haksız şekilde sözleşmenin feshedilmesini sağlamak için uygunsuz davranmak
 • Herhangi bir malın üretim ve iş sırlarının açıklanması

Yukarıda belirttiğimiz ve benzeri şekilde uygunsuz davranışlar sergileyen şahıs veya firmalar haksız rekabet yapmış olur. Haksız rekabete yönelik davranışlar içinde, kanunların öngördüğü şekilde haksız rekabet davası açılır ve davanın sonunda gerekli yaptırımlar uygulanır.

Haksız Rekabette Açılabilecek Davalar

Haksız rekabet uygulaması sonucunda maddi veya manevi şekilde zarara uğrayan taraf, yaşanılan vakıanın sonrasında 1 yıllık süreç içinde davasını başlatabilir. Dava açma hakkındaki zamanaşımı süresi fiilin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl ve herhalde fiillin işlenmesinden itibaren 3 yıl olmaktadır.

Haksız rekabette açılması muhtemel olan davalar ise şu şekildedir;

 • Haksız rekabetin men’i davası
 • Haksız rekabetin ref’i davası
 • Tespit davası
 • Maddi tazminat davası
 • Manevi tazminat davası
 • Yaşanılan haksız rekabetin ölçütlerine göre açılabilecek ceza davası hakkı da vardır

Haksız Rekabet Fiilleri

Haksız rekabet davası açılmasına neden olabilecek fiillerden yazımızın bu kısmında bahsedeceğiz. Haksız rekabete yönelik bazı davranış şekilleri şu şekildedir;

 • Malı veya firmayı kötüleme
 • Gerçeğe uygun olmayan yanıltıcı nitelikte bilgiler verilmesi
 • Aldatıcı şekilde yapılan reklam çalışmaları
 • Firmalar arası karşılaştırmalı reklam yapılması

01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren kanun maddesi gerekliliğince, bazı haksız rekabet etkenlerinde dava süreci başlatılmadan önce arabuluculuk sistemine başvuru yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu kanun maddesinin içeriğine göre, arabuluculuk sistemine başvuru yapılmadan açılan dava süreçleri reddedilir.

Haksız rekabet davalarının başlatılmadan önce arabulucuya başvuru yapılmasının en temel amacı, sürecin kısa sürede sonuçlanması ve tarafların uzun mahkeme sürecine maruz kalmadan konu hakkında anlaşma sağlamasıdır. Fakat taraflar arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlamak zorunda değildir. Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, arabuluculuk sürecinin sonlandırılmasıyla birlikte mahkeme süreci başlatılabilir.

Haksız rekabet davası ve haksız rekabette arabuluculuk başvurusu hakkında detaylı bilgi edinmek için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder