Hasta Eşten Boşanma

Hasta Eşten Boşanma

Hasta eşten boşanma geçerli bir boşanma sebebi olabilir mi? Türk Medeni Hukuku kapsamına göre; her boşanma geçerli bir sebebe dayanmalıdır ve bu sebep belgelerle ispat edilmelidir. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu sebepler dışında kalan unsurlar, geçersiz boşanma sebebi olacağı için, dava reddedilir ve boşanma gerçekleşemez.

Evlilik birliğinin oluşması ile eşlerin birbirine karşılıklı olarak sorumlulukları oluşur. Sadakat, aile birliğine maddi ve manevi destekte bunlardan bir kaçı olmaktadır. Taraflardan biri ya da ikisi de bu sorumlulukları yerine getirmezse evlilik çekilmez bir hal alır ve boşanma istemi oluşur. Boşanma için geçerli olan tek hastalık ise; İyileşmesi mümkün olmayan akıl hastalığı olmaktadır. Bunun da geçerli olması için bazı koşullar vardır. Hasta eşten boşanma için gerekli koşulları yazımıza devam ederken belirteceğiz.

Hangi Hastalık Boşanma Sebebidir?

Hangi hastalık boşanma sebebidir ve bu dava nasıl açılabilir? Türk Medeni Hukuku maddelerine göre, sadece akıl hastalığından dolayı dava açılabilir. Diğer hastalıklardan oluşan sebeplerle böyle bir dava geçerli olmaz.

Akıl hastalığından oluşan ortak hayatın çekilmezliği, boşanma için mutlak geçerli bir sebeptir. Fakat burada önem teşkil eden bir durum şöyle olmaktadır; Kanunun ön görmüş olduğu kurul tarafından, hastalık raporu alınmalıdır ve ortak hayatın çekilmezliği mutlaka beyan edilmelidir.

Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri kendi içerisinde birkaç gruba ayrılmaktadır. Genel sebepler, özel sebepler, mutlak sebepler, nispi sebepler ve diğer sebepler. Fakat bunlardan en ayrı tutulan durumlardan biri de hasta eşten boşanma durumudur. Bu sebeplere birkaç örnek madde daha göstermek gerekirse;

  • Zina sebebiyle boşanma
  • Hayata kast sebebinden dolayı boşanma
  • Akıl hastalığından dolayı boşanma
  • Pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma
  • Terk sebebiyle boşanma
  • Yüz kızartıcı suç işleme sebebiyle boşanma
  • Haysiyetsiz hayat sürme sebebi ile boşanma
  • Anlaşmalı boşanma
  • Diğer genel boşanma sebepleri

Yukarıda belirttiğimiz maddelerden de anlaşılacağı gibi, diğer hastalıklar boşanma sebebi olamaz. Örneğin; eş kanser vb. bir hastalığa yakalanmışsa bu sebepten dolayı boşanma davası açılamaz.

Hasta eşten boşanma ve diğer boşanma davası konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Avcılar Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Kiracı Tahliye Davası Nedir makalemizi inceleyebilirsiniz.

28

Related Posts

Yorum Gönder