Hayata Kast Nedeniyle Boşanma

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma

Hayata kast nedeniyle boşanma Kanun koyucunun belirlemiş olduğu geçerli boşanma sebepleri arasındadır. Türk Medeni Hukuku kapsamına göre, bu boşanma sebebi hem özel hem de mutlak boşanma sebepleri arasında yer almaktadır.

Türk Medeni Kanunu maddelerinden de yola çıkarak belirtebiliriz ki;

 • Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi sebebiyle boşanma davası açabilir.
 • Hayata kasıttan anlaşılması gereken fiil öldürmedir. Ayrıca bu eylem eşe karşı yapılmış olmalıdır.
 • Hayata kastın ispatlanmış olması gerekir.
 • Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
 • Affeden tarafın hayata kast nedeniyle boşanma davası açma hakkı yoktur.

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma istemi, Türk Hukuku kapsamı dâhilinde geçerli olan boşanma sebeplerindendir.

Boşanma davasında, davalının kastı yani kusuru aranmaktadır. Davacı eş ne kadar kusurlu olursa olsun, davalının onur kırıcı davranışı sabit ise boşanma kararı verilir.

 • Ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediği de araştırılmaz.
 • Akıl hastası ya da ayırt etme gücünden  yoksun eşin onur kırıcı davranışta bulunması halinde açılacak dava, akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasıdır.
 • Boşanma sebebinin öğrenilmesinden başlayarak 6 ay, onur kırıcı davranışın üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı ortadan kalkar.
 • Onur kırıcı davranışı affeden eşin dava hakkı olmadığı gibi, yargılama sırasında yapılan af da davayı düşürür.

Hayata kast nedeni ile boşanma başlıklı makalemize, haysiyetsiz hayat sürme hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma

TMK 163’ten yola çıkarak “Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davasının açılması halinde, aleyhine boşanma davası açılan eşin yalnızca haysiyetsiz hayat sürmesi yeterli değildir” diyebiliriz. Bunun yanı sıra haysiyetsiz hayat sürmenin diğer eş için ortak hayatı çekilmez duruma getirmesi gerekmektedir. Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davasının kabul edilmesi için iki şartın olması gerekir. Bunları belirtecek olursak;

 • Eşin haysiyetsiz hayatı devamlı sürmesi gerekir
 • Haysiyetsiz hayat sürmenin ortak hayatı diğer eş için çekilmez kılması gerekir.

Hayata kast nedeniyle boşanma ve diğer boşanma sebepleri ile ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, iletişim bilgilerinden faydalanarak Esenyurt Boşanma Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder