Hileli İflas Suçu

Hileli İflas Suçu

Hileli iflas suçu nedir ve bunun karşılığında neler yapılmaktadır? Bu suç; Alacaklının alacağının teminatını oluşturan malvarlığının hileli tasarruflarla eksiltilmesi ile oluşan bir suç türüdür. İflas suçun bir diğeri de taksirli iflas olmaktadır. Bu türde de; Bir tacirin ticaretin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermemesi, yani objektif özen yükümlülüğünü ihlal ederek iflasa sebebiyet vermesi halinde oluşur.

Türk Ceza Kanunu madde 161’den yola çıkarak belirtebiliriz ki; Hileli iflasın cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Ceza mahkemesi ve Savcılık, iflas eden gerçek ya da tüzel kişinin; evrak, defter, muhasebe kayıtları, banka hesapları, tapu kayıtları, sözleşmeler, vergi dairesinden alacağı evraklar ve diğer evraklarını inceleyerek gerekli kanaate vararak hileli iflas suçu için gerekli cezaya karar verirler.

İcra Ve İflas Suçunda Soruşturma

İcra ve iflas suçunda soruşturma evresi, şikâyet üzerine başlatılır. İcra ve iflas yasasında yer alan 16. Bapta; Eylemlerinden dolayı şikâyet hakkı, eylemin öğrenildiği tarihten başlayarak üç ay ve her halde eylemin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer. Üç aylık ve bir yıllık süre hak düşürücü nitelikte olmaktadır.

İcra-iflas suçlarında şikâyet hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan değildir. Alacağın başkasına devri durumunda bu alacağa bağlı şikâyet hakkı da alacağı devralan yeni alacaklıya geçer. Burada belirtilen şikâyet, dilekçe ya da sözlü beyanla yapılabilmektedir.

Hileli iflas suçu başlıklı makalemizin son kısmında, bu suçun kovuşturma evresinden bahsedeceğiz.

İcra Ve İflas Suçunda Kovuşturma

İcra ve iflas suçunda kovuşturma konusunda, icra mahkemeleri görevlidir. İcra mahkemelerinin görevine giren bu işler, diğer mahkemelerde görülen ceza davaları ile birleştirilemez. Burada kesin bir birleştirme engeli olduğu için davalar arasındaki bağlantının önemi yoktur. Her durumda davalar ayrı ayrı görülecektir.

İcra mahkemesi iki tarafın ifadelerini ve bütün kanıtlarını, iddia ve savunmalarını dinledikten sonra beş gün içinde kararını verir ve özetini Cumhuriyet Savcısına bildirir. Takibi şikâyete bağlı suçlarda dava ve cezanın 354. Maddede yazılı nedenlerle düşeceği kararda belirtilir.

Hileli iflas suçu ve diğer icra-iflas davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Büyükçekmece Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan İcra Mahkemesinin Görevleri makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder