Hırsızlık Suçuna Teşebbüs

Hırsızlık Suçuna Teşebbüs

Hırsızlık suçuna teşebbüs nedir sorusunun yanıtı için; “İşlenmesi planlanan bir suçun, Kanunda belirtilen eylemlere başlandıktan sonra, failin iradesi dışındaki etkenlerden dolayı suçun tamamlanamaması durumudur” diyebiliriz.

Bu suçta suçun tamamlanmaması ile sona ermesi birbirinden farklı olmaktadır. Suç, malın alınması ile tamamlanmış olduğu halde, malın güvence altına alınması ile birlikte sona erer. Oysa Yargıtay, eski Kanun dönemindeki uygulamasında, suçun tamamlanmış sayılması için; onun güvence altına alınmış olmasını da gerekli görmekteydi. Bu sebeple de;”Zilyetliğin ortadan kaldırılmış olması ile mal üzerindeki zilyetliğin fail tarafından serbestçe kullanılması arasında geçen süre içinde engel bir neden ortaya çıkması yüzünden mal güvence altına alınmamışsa” suçun tam teşebbüs ayrımını kaldırmaktaydı. 765 sayılı TCK’nın yürürlükte olduğu dönemde söz konusu olan bu tartışmanın pratik bir değeri kalmamıştır.

Hırsızlık suçuna teşebbüs konusunda, bir diğer yapılması gereken ayrımda suçun içeriğinde ağırlaştırıcı sebep olup olmadığıdır.

Hırsızlığa Teşebbüste Ağırlaştırıcı Sebep

Hırsızlığa teşebbüste ağırlaştırıcı sebep olursa, bu durumda uygulanacak tedbirler ve kararlar daha farklı olacaktır. Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi faktörü, zincirleme suçu oluşturan etkenlerden biri olmaktadır. Bunun içinde hırsızlık suçunun gece vakti işlendiği ölçütlerde, bu uygulamanın uygulanıp uygulanmayacağı da önemle karşımıza çıkan bir soru olmaktadır.

Yargıtay, konu hakkında vermiş olduğu kararlarda ağırlaştırıcı nedenlerin uygulanabileceğini beyan etmektedir. Bunun için belirtebiliriz ki, hırsızlık suçuna teşebbüs halinde iken gece işlenen suçta ağırlaştırıcı sebep uygulaması yapılabilir.

Suçta İçtimai Özellik

Suçta içtimai özellik yoktur. Şayet bu suç “Bina içinde muhafaza altına alınmış” bir mal üzerinde işlenmiş olursa, bu durum, hırsızlık suçunun nitelikli hali sayıldığı için, bileşik suç kuralları gereğince. Ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı faile ceza verilmemesi gerekirdi. Bununla birlikte 5560 sayılı Kanunla TCK madde 142 hükmünde, konut içerisinde işlenen hırsızlık suçundan da failin cezalandırılması öngörülmüştür.

Eğer ki, fail aynı zamanda aynı kişiye ait birden fazla malı almış ise, tek bir hırsızlık suçundan söz edilir. Buna karşılık mal değişik kişilere ait malların aynı anda alınması, aynı suç işleme kararına bağlanabiliyorsa, zincirleme suçtan söz edilebilir.

Hırsızlık suçuna teşebbüs ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Veraset ilamı nedir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

1

Related Posts

Yorum Gönder