İCRA VE İFLAS AVUKATI

Borçlarını zamanında ve kendi istekleriyle ödemeyen borçlulara karşı, alacaklı olan tarafın kanun hükümlerince belirlenen hakların doğrultusunda uygulanan işlemlere icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denilir.

Avcılar İcra ve İflas Avukatı olarak görev yapmakta olan Av. Merve Arı hukuk ve danışmanlık bürosunda yerli ve yabancı şirketler ile şahısların alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İcra hukuku, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda düzenlenip yürürlüğe girmiştir. 01.07.2012 yılında yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanun’un 41. Maddesi ile İİK’ nın 17. Maddesinde değişiklik yapılmış ve Kanun’a yeni olarak 3 madde eklenmiştir. Kanun’da son değişiklik 05.07.2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6352 sayılı kanunla yapılmıştır. 6352 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu’nun 37 Maddesinde değişiklik yapılmış, kanunun iki maddesi yürürlükten kaldırılmış ve ayrıca kanuna bir madde ve 3 geçici madde eklenmiştir.

Avcılar İcra ve İflas Hukuku Avukatı

İcra ve İflas Mahkemelerinde hukuk ve ceza anlamında birçok davaya bakılmaktadır. Bunları başlıklar halinde inceleyecek olursak: Borca İtirazın Kaldırılması Davası, İmzaya İtirazın Kaldırılması Davası, Kıymet Takdirine İtiraz Davası, İpoteğin Kaldırılması Davası, Taahhüdü İhlal Davası, Yediemini Suistimal, Memurun İşlemini Şikayet Davalarını sıralayabiliriz.

Avukat Av. Merve ARImüvekkil ve danışanlarına yapılan görüşmeler neticesinde konu ile ilgili bilgi aktarımı ve yol haritası belirlemektedir.

İcra ve İflas Davalarında da belirli zaman aşımı ve itiraz süreleri vardır ve bu süreler kanunda yer alan bazı istisnai haller dışında kesin sürelerdir. Eğer ki kanuna göre süresinde yapılması işlemlerde süreler kaçırılmışsa, icra takipleri veya davalar imkânsız ya da zorlu bir sürece girecektir. Davanızla ya da takiplerinizle ilgili sürelerinizin dikkate alınması ve davanızın doğru bir şekilde ilerletilebilmesi için Avcılar İcra ve İflas Hukuku Avukatından yardım alabilirsiniz.

Avcılar Avukat

Cüzi icrada haczedilen mallar resmi bir organ olan ilgili “icra dairesi” tarafından satılır ve bedel paylaştırılır, Külli icrada (İflasta) ise mallar ilgili “iflas idaresi” tarafından satılır ve bedel paylaştırılır.

İcra ve İflas Teşkilat Resmi Organlarını inceleyecek olursak: İcra Dairesi, İflas Dairesi, İcra Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi, Yargıtay, İflas İdaresi, Birinci Alacaklılar Toplantısı, İkinci Alacaklılar Toplantısı, İflasın Özel Organları olarak sıralayabiliriz.

Avukatı olan Av. Merve Arı internet sayfasında yayınladığı makaleler eşliğinde danışanlarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra iletişim bölümündeki bilgilerden sorularınızı iletebilirsiniz.

0

Yorum Gönder