İCRA VE İFLAS AVUKATI

İcra ve İflas Hukuku, 09.06.1932 kabul tarihli ve 19.06.1932 tarihli ve 2128 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

Esenyurt İcra ve İflas Hukuku Avukatı olan Av. Merve ARI’dan davanızda süreklilik sağlanması ve hak temin edilmesi için yardım alabilirsiniz.

Devlet kamu alacaklarının tahsili için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanun hükümlerine göre işlem yaparken özel hukuk kişileri ve amme alacağı olarak kabul edilmeyen diğer alacakları için kamu tüzel kişileri de İcra ve İflas Kanununa göre alacaklarını tahsil edebilirler.

Esenyurt Avukatı olan Av. Merve Arı, senet karşılığı ya da senetsiz alacak tahsiline yönelik icra takibi, ilamsız icra takibi vb. icra ve iflas hukuku davalarında ve icra takiplerinde görevini sürdürmektedir.

Esenyurt İcra ve İflas Hukuku Avukatı

İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen diğer kurumları inceleyecek olursak:

1-İhtiyati haciz: Takip yolu değil, geçici hukuki koruma önlemidir. Doğrudan alacağı elde etmeye yönelik olmayıp alacağı teminat altına almak için öngörülmüş bir tedbirdir.

2-Konkordato: Değişik sebeplerle işleri iyi gitmeyen borçluyu korumak için kabul edilmiş bir kurumdur.

3-Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma: Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin alacaklılarıyla uzlaşmalarıyla borçların ve gerekiyorsa şirketin yeni koşullara uyması ve faaliyetine devam etmesine imkân sağlayan bir kurumdur.

4-İptal Davası: borçlunun henüz malları haczedilmeden veya iflasına karar verilmeden önceki bir dönemde kötü niyetli olarak yapılan tasarrufların (malın satışı, rehin olarak verilmesi gibi) iptalini sağlar. Böylece alacağını tam olarak elde edemeyen alacaklılar bu mallar üzerinden alacağını elde eder.

Esenyurt İcra ve İflas Hukuku Avukatları her türlü icra ve tahkim yollarının uygulanmasında İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

Avukat

İcra takibi başlatırken alacaklı, takibi hangi tür kapsamı dâhilinde ise ona dair olan belgeleri hazırlayıp borçlunun yerleşim yerindeki mahkemeye başvuru yapmalıdır. Alacaklı, hazırladığı belgeler haricinde ödeme emri ve takip talebini de dosyaya eklemelidir. Alacaklı, sonrasında Ödenmesi gereken harçların ödenmesi işleminden sonra dosya işlemlerine devam edebilecektir.

Hukuk büromuzda şirket ve şahısların alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Avukatı olarak görev yapan Av. Merve Arı’nın bu konudaki en temel prensibi, müvekkilin alacağının en hızlı şekilde tazmin edilmesidir.

0

Yorumlar (1)

Merhabalar Merve hanım 4 tane kredi kartı borcum var 2 tane kredim var ödeyemiyor ne yapmalıyım

Yorum Gönder