İCRA VE İFLAS AVUKATI

İcra Hukuku, para alacaklarında zor kullanma yetkisini vatandaşa değil sadece devlete vermiştir. Alacaklının alacağını alması için Devlet, cebri icra bölümünce (icra dairesi) borçlunun mallarına el koyar, bu mallar satılır ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir. Kural olarak cebri icranın konusu borçlunun şahsı değil, malvarlığıdır. İstisnai durumlarda borçlunun şahsına da cebir (zor) kullanılması söz konusu olabilir.

Genel Haciz Yolu, Kambiyo Senedine Mahsus Alacakların Tahsili, Menkul Rehninin veya İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi ve İflas Talep Edilmesi gibi takip yolları ve İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması davalarında Beylikdüzü İcra ve İflas Avukatı olarak görevine devam etmekte bulunan Av. Merve Arı’ya ulaşabilirsiniz.

Beylikdüzü İcra ve İflas Hukuku Avukatı

Avukat uzman kadrosu ile birlikte her geçen gün kendilerini yeni kabul edilen kanunlar ve değişen hukuk sistemi karşısında daha da geliştirerek müvekkillerine yaşadıkları hukuki süreçte yardımcı olmayı amaç edinmiştir.

Kanun’da İcra Hukuku, 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlar: İlamlı İcra, İlamsız İcra, Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoludur.

İlamlı takipte; Önce mahkemeden bir ilam alınarak buna özgü olan takip yolu izlenir.

İlamsız takipte ise; Alacaklının elinde herhangi bir mahkeme ilamı bulunmaz. Yetkili icra dairesine başvurarak borcunu ödemeyen borçlu için ödeme emri çıkartılır. İlamsız takibe adi haciz yoluyla takipte denilmektedir.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte; Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi de düzenlenmiştir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluna başvurabilmek için alacağın mutlaka kambiyo senedine (Çek, poliçe, bono ve emre muharrer senet) bağlı olması gerekir.

Davanızın takibi, süreci ve yapmanız gereken işlemler dosyanız açısından büyük önem taşımaktadır. Edineceğiniz her yanlış bilgi sizi kazanacağınız davada olumsuz sonuçlara götürür. Olumsuz sonuç yaşamamak için İcra ve İflas Hukuku Avukatı size uzman tavsiyesi ve dava yürütme avukatlığı hizmeti vermektedir.

Beylikdüzü İcra Avukatı

İcra ve İflas Kanunu’na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları ve teminat alacakları için alacaklılar genel haciz yoluna başvurabilmektedir. Genel haciz yoluna başvuru yapabilmek için alacaklıların elinde belge olması zorunlu değildir, elinde adi senet olan, para borcu ikrarı içeren noter senedi bulunan, resmi dairelerce ya da yetkili makamlarca yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verilmiş para alacağını gösterir belge olan alacaklılar bu yola başvurabilir. Genel haciz yolunda ödeme süresi, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün olarak belirlenmiş olup; borçlu üç sebeple icra takibine ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. Bu sebepler kanunda, yetkiye itiraz, imzaya itiraz ve borca itiraz olarak sayılmıştır ve borçlu bu sebeplerden biri veya birkaçı ile ilgili icra müdürlüğüne giderek icra takibine 7 gün içerisinde itiraz edebilir.

Avukatı Av. Merve Arı şirket ve şahısların borç, icra, alacak ve iflas beyanı işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

0

Yorumlar (2)

Merhaba! Merve hanım bi tanıdığım hesabına para yatırdım geri parayı alamıyorum yatırdıgıma dahil dekont var parayı icrayla alabilirmiyiz yada başka türlü

Mrb Merve hanım 2009 da bi tanıdıgıma 9 bin tl hesabına yatırdım borç verdim elimde makbuz var halen ödemedi bana oyalıyor beni faiziyle geri alabilirmiyim paramı icra yoluyla dava açsak

Yorum Gönder