İddet Süresi Nedir

İddet Süresi Nedir

İddet süresi nedir? Türk Hukuku, nesebin karışmaması için evli bir kadının boşandıktan hemen sonra evlenebilmesi için belirli şartlar oluşturmuştur. Türk Mevzuatında bu husus öncelikle Türk Medeni Kanunu 132.maddesinde ve Nüfus Hizmetleri Kanunu 26.maddesinde belirtilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 132.maddesine göre;

“-Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.

-Doğurmakla süre biter.

-Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleri ile evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır”.

Hükümleri getirerek bekleme süresinin ne olduğunu ve ne şekillerde kaldırılacağını hükme bağlamıştır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 26.maddesi;

“Kadının bekleme süresi, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren hüküm ifade eder” diyerek bekleme süresinin ne zaman başlayacağını hükme bağlamıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda kadın için ön görülen bekleme süresine göre; evlilik herhangi bir sebeple sona ermişse evliliği sona eren kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez.

Boşanmanın kesinleşmesinden sonra Medeni Kanun, kadının yeniden evlenebilmesi için belli bir süreyi beklemesi gerektiğine hükmeder. İddet süresi, kadının boşanma sonrası bekleme süresi olarak ifade edilir. Bu süre de kadın tekrar evlenmek ister ise bu evliliğin gerçekleşmesi için ilk olarak iddet müddeti kaldırma davası açılmalıdır.

Boşanma Sonrası İddet Süresi Kaldırma Davası

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması halinde mahkeme bu süreyi kaldırır. Aile mahkemesi tarafından bekleme süresinin kaldırılması için evliliği sona eren kadının gebe olmadığının doktor raporu ile belgelenmiş olması gerekir.

İddet Süresi Nasıl Kaldırılır?

İddet süresi kaldırma davası Aile Mahkemesinde açılır. İddet süresinin kaldırılmak istenmesi durumunda birey, bekleme süresi kaldırma dilekçesi ya da iddet süresinin kaldırma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemede bu davayı açabilir.

İddet süresinin kaldırılması için kadının hamile olmadığını kanıtlaması gerekmektedir. Bu durumda hastaneden alınacak bir rapor ile birlikte dava sonuçlandırılabilir.

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde bir kadının hamile olup olmadığına kesin olmasa da yüksek ihtimallere dayanılarak karar verilebilmektedir. Tıbbi olarak yapılan testler, ultrasonlar ve bunlara benzer gerçekleştirilen diğer uygulamalar da kadının gebe olup olmadığı anlaşılmaktadır.

Dava süreci hukuki bilgiye sahip olmayan kişiler açısından zor bir süreç olacaktır. İddet süresinin kaldırılması için açılacak bekleme süresi kaldırma davası içerisinde gerekli prosedürlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için iletişime geçiniz.

17

Yorumlar (1)

Merhaba benim çocuğum yok yani hiç bir zaman hamile kalmadım İddet müddetini avukatsız kaldırabilir miyim nasıl oluyor ne yapmam lazım hemen kalkar mı uzun mu sürer masrafları ne kadar

Yorum Gönder