İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi

İflasın ertelenmesi Asliye ticaret mahkemesi tarafından borca batıklığı saptanmış olan bir sermaye ortaklığı ya da kooperatifin, sunulan iyileştirme projesi çerçevesinde iflasının açılmasını önlemeyi ve mali durumunun iyileştirilmesini amaçlayan, iflas yargılaması içerisinde bir hukuksal kurumdur.

İflasın ertelenmesi ticaret mahkemesine borca batık durumda olan bir sermaye şirketi ya da kooperatif hakkında iflas kararı vermekten, belirli koşullarla geçici olarak kaçınma olanağı veren ve iflasın önlenmesine hizmet eden bir kurum olmaktadır. Daha önceki durumlarda anonim ortaklıklar hakkında uygulanan ve Türk Ticaret Yasası’nın 324. Maddesinde düzenlenmiş olan bu durum, 4949 sayılı yasayla 2003 yılında yapılan değişiklikle, İcra ve İflas Yasasında “Sermaye Ortaklıkları ve Kooperatifler” için geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

İflasın Ertelenmesi Şartları

İflasın ertelenmesi şartları hakkında bilgi verirken ilk olarak şunu belirtebiliriz; bu şartlar kendi içerisinde ilk olarak maddi koşullar ve şekli koşullar olarak ikiye ayrılır. İflasın ertelenmesi makalemize iflasın şartlarını açıklayarak devam edeceğiz.

Maddi koşullar:

 • Borca batık olma
 • Mali durumun iyileştirilebilir olması
 • Alacaklıların haklarının korunması

Şekli koşullar:

 • Borca batıklık bildirimi
 • İstem
 • Bilançonun ve iyileştirilmesi projesinin mahkemeye sunulması
 • Olağanüstü mühletten yararlanılmamış olması
 • Giderlerin peşin olarak ödenmesi

İflasın ertelenmesinin konkordato ve uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırma gibi, mali durumu bozulmuş olan bir şirketin maddi hukuk ilişkileri üzerinde etkili olan ve şirketin iyileşmesi için ortam sağlayan başlı başına bir yöntem değildir. Yalnızca iyileştirme yöntemlerinin veya tedbirlerinin uygulanabilmesine ortam sağlayan geçici bir korumadır.

İflas ertelenmesinin durumunun en önemli amacı, ortaklık ya da kooperatifin aktifini korumak ve alacaklıları iflasa bağlı olumsuz sonuçlardan korumaktır. İflasın ertelenmesiyle alacaklılar alacaklarını iflas kararına göre daha fazla tahsil edebilecek ve iflasın ağır prosedürlerinden kurtulmuş olacaktır. Borçlu sermaye ortaklığı veya kooperatif, takiplerden kurtulmakta ve ticari yaşamına devam etmektedir. İflasın ertelenmesiyle çalışanlar işsiz kalmaktan kurtulur.

İflasın Ertelenmesinin Hukuki Sonuçları

 • İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, envanter düzenlenmesi ve kayyım tayini gibi gerekli bilgiler alınır.
 • İflası ertelenen şirketin erteleme kararından önce yapılan sözleşmelerden doğan hak ve borçları devam eder.
 • İflasın ertelenmesine karar verilmiş olması, iflas davası hariç daha önce açılmış davaların devam etmesine engel olmaz.

Konu ile ilgili daha farklı makale konularına göz atmak için internet sayfamızdan faydalanabilirsiniz. Makalemizde yer vermiş olduğumuz iflasın ertelenmesi konusu ile daha detaylı bilgi almak için hukuk büromuzla iletişim bölümümüzdeki bilgilerden yararlanarak iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorum Gönder