İş Kazası Sayılan Durumlar

İş Kazası Sayılan Durumlar

İş kazası sayılan durumlar ve sayılmayan durumların hepsinin kapsamı, İş Kanunları tarafından belirtilmiştir. Bu kapsam içerisinde yer alan eylemden dolayı zarara uğrayan yani mağdur olan işçilerinde belli başlı hakları olmaktadır.

İş yerinde ya da işyerinin dışarısında, işyerinin menfaati için veya iş görevlerini yerine getirmek için olağan sırada yaşanılan herhangi kazalar, iş kazası olmaktadır. Yaşanılan iş kazalarından kaynaklı olarak kişiler; maddi ve manevi açıdan mağduriyet yaşarlar. Bu surumlar içinde işçinin alması gereken belli tazminat hakları bulunmaktadır. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, ölümle sonuçlanan iş kazalarının sonucunda bakımdan ve destekten yoksun kalan 3. Kişilerinde, destekten yoksun kalma tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Fakat iş kazası olan durumlar kapsamında olmayan eylemler dâhilinde, tazminata hükmedilemez.

İş Kazaları Nelerdir?

İş kazaları nelerdir? Bu sorunun yanıtını maddeler halinde verecek olursak;

  • Sigortalı çalışanın işyerinde başına gelen kazalar
  • Sigortalının, işveren tarafından görev gereği başka yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda yaşanılan kazalar
  • İşveren tarafından verilen işin yerine getirildiği zamanlarda yaşanılan kazalar
  • Emzikli kadın çalışanın, süt emzirme için verilen zamanlarında yaşadığı kazlar
  • Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıt aracılığı ile işin yapıldığı bölgeye götürülüp getirildiği süreçte yaşadığı kazalar, iş kazası tanımlaması içinde yer almaktadır.

Yukarıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, işçinin sigortalı olması tazminat hakkından yararlanması için gerekli olmaktadır. İş kazası sayılan durumlar hakkında bilgi verdikten sonra, yazımızın son kısmında kaza sayılmayan durumlardan bahsedeceğiz.

İş Kazası Olmayan Durumlar

İş kazası olmayan durumlar nelerdir? Bu sorunun yanıtını birkaç örnek vererek açıklayacak olursak;

  • Maden işletmecileri, kara yolları, demir yolları gibi işletmelerde çalışanların esas işini yaptığı yerden aynı işverene ait farklı bir işletmenin iş yürütümü ile ilgili olmaksızın bulunduğu sırada meydana gelen bir olayın sadece iş yeri sınırları içinde meydana gelmesinden dolayı iş kazası sayılmamaktadır
  • Beyaz eşya tamir servisinde çalışan sigortalının öğle yemeği için dışarıda bulunduğu sırada yemek yediği lokantanın buzdolabının arızalı olduğunu öğrenmesi üzerine o anda tamir ederken başına kaza gelmesi, iş kazası sayılmaz. Çünkü işveren ona bunu yapmasını belirtmemiştir

İş kazası sayılan durumlar ve diğer iş davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü İş Avukatı ile görüşebilirsiniz.

İşverene İlişkin Haklı Fesih Sebepleri hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder