İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

İş mahkemesi istinaf dilekçesi hangi durumlarda düzenlenir? İstinaf; Mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz edileceği zaman başvuru yapılması gereken mahkeme birimidir. Genel mahkeme, dava sürecini ilerletirken gerekli bütün incelemeleri yapar ve bunun sonrasında kararını belirler. Mahkemenin vermiş olduğu karara davacı ya da davalı taraf fark etmeksizin itiraz edilebilir.

Kanun koyucu mahkemenin kararına itiraz edilmesi için, istinaf mahkemesine süresi içinde başvuru yapılması gerektiğini de açık şekilde belirtmiştir. Mahkemenin kararı açıklaması ya da tebligatla taraflara ilerletmesi ile birlikte, istinaf mahkemesine başvuru süresi başlar. Pek çok davadaki itiraz süresi iki hafta olmaktadır.

İş mahkemelerinde de sıklıkla görülen bir durum, mahkemenin verdiği karara itiraz edilmesidir. Karara itiraz etme hakkını kullanan taraf, iş mahkemesi istinaf dilekçesi hazırlayarak gerekli başvuruyu yapabilir. Tarafın vekil avukatı varsa bütün bu işlemleri avukatı yapacaktır. Fakat taraf sürecini avukatsız şekilde ilerletmişse, dilekçe vb. diğer bütün işlemleri kendisi süresi içinde yapmakla yükümlüdür.

İşveren İstinaf Dilekçesi

İş mahkemeleri, işçi ve işveren sıfatında yer alan kişiler arasında gerçekleşir. İşçi ya da işveren iş sözleşmesi kurallarına uygun davranmazsa ve anlaşmazlık uzlaşma ile sonuçlanamazsa mahkeme yoluna başvurulur.

Genel mahkeme delil, şahit ve süreçteki diğer resmi belgeleri inceleyerek dava hakkında karar verir. Mahkemenin verdiği karara taraflar itiraz etmek için, istinaf mahkemesine başvuru yapabilirler. Fakat istinaf mahkemesine başvuru yapılabilmesine dair belli işlemlerin gerçekleşmesi de gerekir. Bu işlemlerin en başında da iş mahkemesi istinaf dilekçesi düzenlenmesi gelmektedir.

İşveren mahkemenin verdiği karara itiraz etmek için, dilekçe düzenlemesi yapmalıdır. Bu dilekçenin içerisinde; Karara itiraz edilme nedenleri ve ispatları mutlak şekilde yer almalıdır. Ayrıca kanun koyucu tarafından belirlenen zamanaşımı süresi de dikkate alınmalıdır. Yani süresi içinde itiraz işlemi yapılmazsa, mahkemenin kararı kabul edilmiş sayılır.

İşçi İstinaf Dilekçesi

İşverenin sahip olduğu itiraz hakkı, işçi içinde geçerli olmaktadır. Kanunlara göre; İşçi ya da işveren fark etmeksizin mağduriyetinin giderilmediğini düşünen taraf, bir üst mahkemeye başvuru yapabilir. İlk mahkemenin verdiği karara itiraz etmek isteyen taraf, istinaf mahkemesine başvuru yapabilir.

İstinaf mahkemesi, düzenlenen dilekçe ile birlikte mahkemede yapılan yargılama sürecini ve diğer bütün evrakları yeniden incelemeye alır. Yapılan yeni süreç sonrasında istinaf mahkemesi, kararın bozulmasına ya da kararın aynı şekilde devam etmesine karar verebilir.

İş mahkemesi istinaf dilekçesi ve iş mahkemesi davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder