İş Mahkemesinin Temyizi

İş Mahkemesinin Temyizi

İş mahkemesinin temyizi ne demektir ve bu uygulama ile davanın sonucunda verilen karar değişebilir mi? İş mahkemelerinden çıkan karar sonrasında, işçinin ya da işverenin verilen karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu karara ilk itiraz istinaf mahkemesine başvurularak yapılır. İstinaf sürecinde de verilen karar, tarafın istediği gibi olmazsa eğer temyize başvuru yapabilir.

Temyiz, Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararı, bir üst mahkeme olan Yargıtay’a itiraz etmektir. Ayrıca bilinmelidir ki, yapılacak olan bu işlemler için geçerli olan zaman aşımı yani hak düşürücü süre vardır. Belirlenen bu süre içerisinde işlem yapılmazsa, mahkemelerin vermiş olduğu karar kabul edilmiş sayılır. İş mahkemesinin temyizi için, cevap süresi 2 hafta olmaktadır.

Temyiz Yapılamayacak Davalar

Temyiz yapılamayacak davalar nelerdir? Bunlar;

  • Feshin geçerli olup olmadığının tespitine ilişkin açılan işe iade davaları
  • İşçiye işveren tarafından verilen disiplin cezalarına karşı işçinin cezanın iptali istemiyle açtığı davalar
  • İşyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi üzerine sendika veya temsilcinin açtığı feshin geçersizliğine ilişkin olan davalar
  • İşletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi yetki tespiti yapılmış bir iş yerinin işletme niteliğinde olup olmadığına dair açılan davalar
  • Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yorumlanması için açılan davalarda
  • Yasa dışı grev ya da tespit için açılan davalarda verilen kararları Yargıtay incelemez. Yani bu dosyalarda iş mahkemesinin temyizi yolu kapalıdır.

Temyiz Sebepleri Nelerdir?

Temyiz sebepleri nelerdir? Bu sorunun yanıtını, makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz. Temyiz için başvuru yapılabilecek olan dava konularını belirtecek olursak;

  • Hukukun ya da taraflar arsındaki sözleşmenin yanlış şekilde uygulanmış olması
  • Dava şartlarına aykırılık durumlarının bulunması
  • Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni sebep olmaksızın kabul edilmemesi durumu
  • Karara etki eden yargılama hatası ya da eksikliklerin bulunması durumunda, temyiz başvurusu yapılabilir.

Yargıtay, temyiz incelemesinde gösterilen sebeplerin varlığına ilişkin olarak düzenleme ve işlem yapmaz. Kanun maddelerinde belirlenen açıklık hükmüne bağlı olarak aykırı gördüğü diğer hususları da inceleyebilir.

İş mahkemesinin temyizi ve iş davası konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden merveari.av.tr/bakirkoy-avukat ile görüşebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder