İş Mahkemesinin Yargılaması

İş Mahkemesinin Yargılaması

İş mahkemesinin yargılaması nasıl olur ve bu mahkemede hangi usuller uygulanır? İş mahkemeleri, işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklar doğrultusunda başvurulan hukuk alanıdır. Türk Medeni Hukuku kapsamı yenilenen kanunlarına göre; İşçi ve işverenin arasında sonuca ulaşamayan durumlar için artık ilk olarak arabulucuya başvurulmaktadır. Arabulucu ile yapılan görüşmeler sonrasında yine uzlaşma sağlanamazsa, iş mahkemesi açılır. Bu şartlı olan durum bütün iş davaları için geçerli değildir.

İş mahkemelerinin yargılama usulü 5521 sayılı yasanın 7. Maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre iş mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda sözlü yargılamaya ilişkin hüküm yoksa yazılı yargılama usulü uygulanır. Sözlü yargılamada cevap ve ilk itirazların ilk duruşmaya kadar verilmesi kuralı, iş mahkemesinin yargılaması açısından oldukça önemlidir.

İş Mahkemesinde Delil Ve İspat

İş mahkemesinde delil ve ispat oldukça önemlidir. Çünkü deliller eşliğinde ispatı sağlanamayan hiçbir dava olumlu olarak sonuçlanamaz. İşçi ve işveren arasında; maaş ödemesi, prim ödemesi, izin kullanım dönemleri vb. bütün işlemler resmi yazılı şekilde yapılmalıdır. Aksi olan durumlarda ispat olanağı kısıtlanır.

İş davalarında hızlı yargılama için;

  • İşçinin sigorta dosyası
  • İşverendeki işçinin özlük dosyası
  • Ücret ve fazla mesai bordroları
  • İş sözleşmesi
  • Hizmet akdi
  • İşyerinin SGK ve Çalışma Bakanlığındaki kayıtları
  • İşyerinde yapılan müfettiş denetimleri belgeleri
  • SGK dönem bordroları
  • Emsal ve ilgili mahkeme kararlarının olması, iş mahkemesinin yargılaması sürecini etkileyecek belgelerdendir.

İş Mahkemesinin Temyizi

İş mahkemesinin temyizi hakkında, makalemizin bu kısmında bilgilendirme yapacağız. Temyiz mahkemelerce verilen kesinleşmemiş son kararın hukuka uygunluğu bakımından Yargıtay eşliğinde incelenerek, kararın bozulmasını, onanmasını ya da düzeltilerek onanmasını sağlayan Kanun yoludur. İş mahkemelerinin verildiği anda kesin olan kararları ve iş mahkemeleri kanunu maddelerine göre belirtebiliriz ki; “1000 TL’yi geçmeyen davalar için kanun yoluna başvurulmaz. Verilen ara kararlar ise ancak son karar eşliğinde kanun yoluna başvuru yapılabilir.

Temyiz dilekçesi tebliğ edilmediği için dosyanın Yargıtay’a sevki de özel olarak takip edilmelidir. İsteyen kişinin temyiz dilekçesine cevap verme hakkı da bulunmaktadır.

İş mahkemesinin yargılaması ve diğer iş davalarınız hakkında görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Beylikdüzü İş Avukatı ile görüşerek, davanız için avukatlık hizmeti veya danışmanlık alabilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Miras Kanununda Hısımlık yazımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder