İş Sözleşmesi Türleri

İş Sözleşmesi Türleri

İş sözleşmesi türleri kendi içerisinde birkaç gruba yarılmaktadır. Bunları belirtecek olursak;

  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi
  • Belirli süreli iş sözleşmesi
  • Kısmi süreli iş sözleşmesi (Part time)
  • Tam süreli iş sözleşmesi (Full)
  • Çağrı üzerine çalışma iş sözleşmesi
  • Deneme süreli iş sözleşmesi
  • Takım iş sözleşmesi

İşçi ve işveren arasında yapılan bu sözleşmeler, çalışma koşullarını ve karşılıklı olarak yapılacak olan yükümlülükleri belirtmektedir. Taraflardan birisi, sözleşmede yer alan maddelere uyum sağlamadığı sürece, karşı tarafın sözleşmeyi fesih etme hakkı da doğmuş olur. Kişiler fesih hakkını kullanırken, yaşanmış olan olgular dâhilinde belli başlı tazminatları da hak kazanırlar. İş sözleşmesi türleri yapılan işe ve işçiye göre değişiklik göstermektedir.

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Deneme süreli iş sözleşmesi nasıl bir uygulama olmaktadır? Bu şekilde hazırlanan iş sözleşmesinde, ilk olarak belirli süre işçinin deneme süresi olduğu açıkça yer almaktadır. Bu doğrultuda ilerleyen süreçte, işçinin verimli olduğuna karar verilirse, iş sözleşmesinin devamı hazırlanabilir.

Deneme süreli hazırlanan sözleşmenin belirli süresi de olmaktadır. Taraflarca iş anlaşmasına bir süre koyulduğu zaman bu süre 2 ay olmaktadır. Fakat deneme süresi toplu iş sözleşmelerinde 4 aya kadar da uzatılabilme hakkı oluşturmaktadır. Sözleşmenin türü ister belirli süre, ister belirsiz süre olsun, daimi bir işi konu alan sözleşme yapılırken taraflar isterlerse bir deneme süresi kararlaştırabilirler.

İş sözleşmesi türleri başlıklı yazımızın son kısmında, takımlara ait olan sözleşmeden bahsedeceğiz.

Takım Sözleşmesi

Takım sözleşmesi nedir ve bu terimden ne anlaşılması gerekir? Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmeleri denilmektedir.

Bu sözleşme tarzında her işçinin kimlik bilgileri ve aldıkları ücretler detaylı şekilde yer almalıdır. Fakat bu sözleşmenin gerekliliği hakkında, Borçlar Kanunu madde 110 hükümleri de uygulanmaktadır. İşe başlanmasıyla iş sözleşmesi hazırlanan işçilere ücretlerini işveren ya da işveren vekili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu için, takıma dâhil işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz.

İş sözleşmesi türleri ve diğer iş davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Bilişim Gizliliğini İhlal Suçu Cezası makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder